AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 8/2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 27.04.2015 r.


Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:


  1. Przyjęcie protokołu z kontroli gospodarki finansowej w ZSS im. J. Korczaka we Wrześni.

  2. Przyjęcie protokołu z kontroli gospodarki finansowej w Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.

  3. Ustalenie terminów pracy nad sprawozdaniem całej komisji rewizyjnej.

  4. Wyjaśnienia do uchwały nr So-0954/29/5/Ko/2015 Składu Orzekającego RIO z dnia 16.04.2015 r.

5. Wolne głosy i wnioski.


Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodnicząca komisji przystąpiła do jego realizacji.


Ad.1.: Komisja jednogłośnie – 6 głosami „za” przyjęła protokół z kontroli gospodarki finansowej w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni przeprowadzonej przez zespół kontrolny w składzie: Maria Taciak, Henryka Waligóra – członek zespołu kontrolnego, Czesław Borkowski – członek zespołu. Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Na podstawie przedłożonej dokumentacji do kontroli przeprowadzonej w dniu 17 i 23.04.2015 r. oraz wyjaśnień dyrektora szkoły Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedłożonej dokumentacji, stwierdzając, że potwierdza ona zasadność i celowość dokonywanych wydatków. Wydatki były zaplanowane w budżecie szkoły. Komisja nie stwierdza naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Ad.2.: Komisja – 6 głosami „za”, przyjęła protokół z kontroli gospodarki finansowej w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni, przeprowadzonej przez zespół kontrolny w składzie: Stefan Tomczak, Przemysław Hirschfeld, Przemysław Kuczora. Protokół stawowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Na podstawie przedłożonej dokumentacji do kontroli przeprowadzonej w dniu 20 i 24 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedłożonej dokumentacji, stwierdzając, że potwierdza ona zasadność i celowość dokonywanych wydatków Wydatki  były zaplanowane w budżecie szkoły. Komisja nie stwierdza naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Po posiedzeniu Komisja przekaże przyjęte protokoły do zatwierdzenia dyrektorom kontrolowanych jednostek celem ich podpisania lub zgłoszenia ewentualnych uwag w ciągu 3 dni od ich otrzymania.


Ad 3.:

Ustalono, że najbliższe posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbędą się 6 maja oraz 11 maja o godzinie 13.00.


Ad.4.:

Obecna na posiedzeniu skarbnik powiatu – Beata Walkowiak wyjaśniła, że złoży wyjaśnienia na piśmie do najbliższego ustalonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej tj. do 6 maja 2015 r.


Ad. 5.:

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” radni nie zabrali głosu, dlatego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Skład Komisji Rewizyjnej:Maria Taciak -przewodnicząca …..........................................................Stefan Tomczak …..........................................................Przemysław Kuczora …..........................................................Czesław Borkowski …..........................................................Przemysław Hirschfeld …..........................................................Henryka Waligóra …..........................................................Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Taciakprotokół sporządziła:
Natalia Ratajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (08/05/2015 14:14:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:24)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.