AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2014 (V kadencja)

Lista wiadomości
15/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
14/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027
13/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2015 roku
12/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok
11/II/2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok
10/II/2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
9/II/2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji
8/II/2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji
7/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
6/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu we Wrześni
5/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego
4/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego
3/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
2/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu we Wrześni V kadencji
1/I/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni