AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 7/2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 17 kwietnia 2015 r.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujący porządek obrad posiedzenia:

1. Ustalenie planu prac Komisji Rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

2. Utworzenie zespołów kontrolujących oraz wybór przewodniczących dla poszczególnych zespołów.

3. Wyznaczenie zakresu i terminów prac dla zespołów oraz całej Komisji Rewizyjnej

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie


Ad.1.

Ustalono, iż plan pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, zostanie utrzymany w dotychczasowej formie i będzie on realizowany w zakresie następujących tematów:

1) wykonania dochodów budżetowych,

2) wykonania wydatków budżetowych,

3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,

4) realizowania procedur w zakresie zamówień publicznych,

5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6) oceny zobowiązań wymagalnych,

7) zmian w budżecie oraz korzystanie z upoważnienia przez Zarząd do zmian w budżecie

8)wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym,

9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowanych ze środków unijnych

10) oceny rzetelności sprawozdania z wykonania budżetu.


Ad. 2.

Ustalono, że prace komisji rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. przeprowadzą zespoły w składzie:


Pierwszy Zespół w składzie:

- Przemysław Kuczora,

- Przemysław Hirschfeld.

- Stefan Tomczak.


Drugi zespół w składzie:

- Maria Taciak,

- Henryka Waligóra,

- Czesław Borkowski.


Zgodnie ze statutem, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, na przewodniczącego zespołu pierwszego wyznaczyła Pana Stefana Tomczaka. W zespole drugim na przewodniczącą została Pani Maria Taciak.


Ad. 3.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zespół pierwszy kontrolować będzie:

1) wykonanie dochodów budżetowych,

2) realizację procedur w zakresie zamówień publicznych,

3) zobowiązania wymagalne.


Zespół drugi obejmie kontrolą:

1) wykonanie wydatków budżetowych,

2) zmiany w budżecie,

3) korzystanie przez zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.


Praca kontrolna całej Komisji Rewizyjnej obejmie:

1) ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

2) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,

3) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) rzetelność sporządzonego przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 r.


Zespoły rozpoczną pracę od 23.04.2015 r.o godz. 9:30. Ponadto ustalono, że ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów tj.: opinii o sprawozdaniu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium upływa 14 maja 2015 r.

Oprócz terminów, o których mowa wyżej przewodnicząca komisji poinformowała członków, że w porozumieniu z przewodniczącym zespołu pierwszego zwoływane będą posiedzenia całej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia te mają na celu realizację punktów wymienionych wyżej, które to zostały przypisane do właściwości całej komisji. Z uwagi, że ustalono terminy rozpoczęcia kontroli sprawozdania należy o powyższym powiadomić Skarbnika powiatu oraz Starostę Powiatu Wrzesińskiego. Przewodniczący poszczególnych zespołów ustalą indywidualnie ze Skarbnikiem Powiatu, jak i główną księgową, termin przygotowania dokumentów podlegających kontroli.


Ad. 4.

W punkcie przeznaczonym dla „wolnych głosów i wniosków” radni nie podjęli dyskusji.


Ad. 5.

W związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów posiedzenia, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/ Maria Taciak


Protokół sporządziła:

Natalia Ratajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (08/05/2015 14:10:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:37)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.