AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2012

Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 października 2012 r. została wydana decyzja nr 905/2012 firmie Interactive Platforms 5 Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa pozwolenia na budowę inwestycji pn.: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ / kat. obiektu VIII /.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 grudnia 2012 r. została wydana decyzja nr 904/2012, znak: WB.6740.779.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ / kat. obiektu VIII /.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 grudnia 2012 r. została wydana decyzja nr 903/2012, znak: WB.6740.781.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ / kat. obiektu VIII /.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla MG Nekla sp. z o.o z siedzibą ul. Jana Pawła II 79, 62-510 Konin.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18 grudnia 2012 r. została wydana decyzja nr 888/2012, znak: WB.6740.879.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA WARSZTATU ELEKTROMECHANIKI POJAZDOWEJ ORAZ BLACHARSTWA POJAZDOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE, PARKINGU DWUSTANOWISKOWEGO /warsztat - kat. obiektu XVII, zbiornik b/o - kat. obiektu VIII, parking - kat. obiektu XXII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 12.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PPHU ALKADO Kazimierz Zaborowicz ul. Kolejowa 2, 62-301 Marzenin.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 11.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w poniedziałek, 24 grudnia 2012 r. (Wigilia), urząd będzie nieczynny. Jednocześnie zawiadamiamy, że Starostwo Powiatowe będzie czynne w sobotę 29 grudnia br. (sobota) w godzinach 7.00-15.00. W dniach 29.12.2012 r. oraz 31.12.2012 r. Kasa urzędu będzie NIECZYNNA.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 10.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 grudnia 2012 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, księga wieczysta nr PO1F/00040485/9.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo.
Zapraszamy na spotkanie
temat: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 26.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o. o ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 listopada 2012 r., została wydana decyzja nr 826/2012, znak: WB.6740.853.2012 o zmianie ostatecznej decyzji z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr 537/2012, znak: WB.6740.550.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 19.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński zaprasza
do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia we Wrześni, na kadencję 2013-2017 w terminie do 31 grudnia 2012 roku.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 08.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jacka Kaźmierskiego zam. Wrąbczynkowskie Holendry 22, 62-310 Pyzdry.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 listopada 2012 r. została wydana decyzja nr 808/2012, znak: WB.6740.808.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA CHLEWNI O OBSADZIE 1000 szt. (105 DJP) ORAZ SILOSU PASZOWEGO BIN 10.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 listopada 2012 r., została wydana decyzja nr 801/2012, znak: WB.6740.809.2012 o zmianie ostatecznej decyzji z dnia 22 lutego 2012 r. nr 93/2012, znak: WB.6740.967.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 listopada 2012 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, księga wieczysta nr PO1F/00040485/9, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 listopada 2012 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 3, zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00014725/3, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 listopada 2012 r. została wydana decyzja nr 773/2012 znak: WB.6740.767.2012 o pozwoleniu na budowę dla wykonania robót budowlanych polegających na: MONTAŻU DWÓCH ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH PALIWA (2x50 m3), WYMIANIE NAWIERZCHNI PODJAZDU DO STACJI PALIW, DEMONTAŻU TRZECH ZBIORNIKÓW O POJEMNOŚCI 20m3 KAŻDY /kat. obiektu XIX/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Czerniejewo Głożyna 5 62-250 Czerniejewo.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 października 2012 r. została wydana decyzja nr 745/2012, znak: WB.6740.699.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: budowa tuczarni o obsadzie 900 szt. ( 126 DJP), rozbudowa i przebudowa chlewni macior o obsadzie 130 szt. ( 45,5 DJP) / kat. obiektu II / oraz budowa czterech zbiorników na gnojowicę / kat. obiektu VIII /.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 22.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GONVARRI POLSKA sp. z o.o z siedzibą ul. Działkowców 13 62-300 Września, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o we Wrześni) oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 912/3 obręb Września.)
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA sp. z o. o w Miłosławiu ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 października 2012 r. została wydana decyzja nr 720/2012 znak: WB.6740.686.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-kanalizacyjnych w Pyzdrach ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 października 2012 r. została wydana decyzja nr 720/2012 znak: WB.6740.686.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Sławomira i Roksany Owczarzak zam. ul. Kolejowa 11, 62-301 Marzenin.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Września, ul. Opieszyn.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie dróg gminnych, obejmującej swym zakresem ulicę Jaśminową i Akacjową w Nekli, km 0 + 000,00 do km 0 + 305,49.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 09 października 2012 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 2, zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00014725/3, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 października 2012 r. została wydana decyzja nr 693/2012 znak: WB.6740.669.2012 o zmianie pozwolenia nr 744/2008 z dnia 19.11.2008 r. na budowę inwestycji pn.: BUDOWA DROGI (BUDOWLA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ + ZJAZDY DO POSESJI).
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 19.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o ul. Miłosławska 8, 62-300 Września.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 28 września 2012 r. została wydana decyzja nr 658/2012, znak: WB.6740.595.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Chopina w Nekli, km 0 + 000,00 do km 0 + 714,20, obejmującej: wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz zjazdów, przebudowę istniejących i wykonanie nowych chodników, wykonanie mini ronda w skrzyżowaniu z ul. Szczepańskiego, przebudowę kanalizacji deszczowej służącej wyłącznie odwodnieniu drogi, na działkach nr ewid.: 1099, 731/1, 744, 1113, 387/10, 731/6, 731/5, 731/4, 731/3, 781, 372/2, 802, 816, 344, 833, 317/2, 426, obręb Nekla.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
VII Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Września, ul. 3 Maja 8.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Września, ul. Szosa Witkowska.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 10.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Szczepańskiego zam. Gąsiorowo 11 gm. Nekla.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10 września 2012 r. została wydana decyzja nr 620/2012 znak: WB.6740.556.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 110/15 kV WRZEŚNIA WSCHÓD.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „Firmy Gumienny” Ireneusz Gumienny z siedzibą w Węgierkach ul. Osiedlowa 32, 62-302 Węgierki.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.08.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Stroszkach 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w Nekli”.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 sierpnia 2012 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprezdaży w drodze bezprzetargowej.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 sierpnia 2012 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.08.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Jarosława Kołodziejczak i Krzysztofa Kołodziejczaka zam. Grzybowo 48, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.08.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Teresa Drabina zam. Plac Wiosny Ludów 11, 62-250 Czerniejewo.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 25 lipca 2011 r.zostało wszczęte na żądanie gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych obejmująca swym zakresem ulicę Jaśmionową i Akacjową w Nekli”.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja nr 537/2012, znak: WB.6740.550.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.08.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Bartosza Kałużnego zam. Bierzglin 30, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-15/10 z dnia 01.04.2010 r. udzielonego firmie ORLE MONT-BUD sp. z o.o ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno, przez firmę WATIS sp. z o.o z siedzibą al. Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, prowadzącą działalność w miejscowości Psary Małe ul. Budowlana 15, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
w dniu 19.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17.
Zarząd Powiatu we Wrześni
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr 457/2012, znak: WB.6740.427.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO SORTOWNI DREWNA /kat. obiektu XVIII/
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr 458/2012, znak: WB.6740.426.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA ZESPOŁU SZEŚCIU SUSZARNI KONTENEROWYCH /kat. obiektu XVIII/
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 11.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Idziego Kubiaka zam. Konopnickiej 13, 62-330 Nekla
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 145) Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 10.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Romana Wrzaskowskiego zam. Wrąbczynkowskie Holendry 21, 62-310 Pyzdry.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 czerwca 2012 r. została wydana decyzja nr 426/2012, znak: WB.6740.404.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku chlewni /kat. obiektu II/ oraz dwóch silosów paszowych /kat. obiektu VIII/.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko zostanie zatrudniona: Pani ANNA MATUSZAK.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 czerwca 2012 r., została wydana decyzja nr 384/2012, znak: WB.6740.377.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 5 czerwca 2012 r., została wydana decyzja nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 6.07.2005 r. nr 378/2005 na inwestycję pn.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Violetty Madaj zam. Cieśle Wielkie 17, 62-306 Kołaczkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 08.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA sp.z o.o ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 22.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Grażyny i Macieja Jaskułeckich ul. Orzeszkowej 26, 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 czerwca 2012 r., została wydana decyzja nr 341/2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na Geodetę Powiatowego zostanie zatrudniona: Pani Małgorzata Nowaczyk.
Decyzja nr 325 /2012
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art.71 ust.6 pkt.1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Ewy i Radosława Chojnackich z dnia 27 kwietnia 2012 r., zatwierdzam projekt budowlany i udzielam inwestorowi: państwu Ewie i Radosławowi Chojnackim pozwolenia na budowę inwestycji pn.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA LAKIERNIĘ PROSZKOWĄ ORAZ BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE /kat. obiektu VIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5 62-250 Czerniejewo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 11.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 08.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.
Starosta wrzesińsk informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego miasta Września ark. 14, 15, 20, 25, 28, 29, 30, 31 i 32 . Czynności techniczne związane z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, wykonywać będzie firma : Wielkopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa Geo-Lex sc z siedzibą w Koninie ul.Piłsudskiego 8/17 62-504 Konin, w okresie: październik – listopad 2011r.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 15 maja 2012 r. została wydana decyzja nr 283/2012, znak: WB.6740.258.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gospodarstwa rolnego w miejscowości Pałczyn.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 4 maja 2012 r., została wydana decyzja nr 250/2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie VI przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości został zatrudniony Pan Marcin Wojciński
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10 kwietnia 2012 r., została wydana decyzja nr 196/2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA FERMY HODOWLI NOREK / kat. obiektu II /.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa, została zatrudniona: Pani JOANNA NÓŻKA
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 marca 2012 r. została wydana decyzja nr 151/2012, znak: WB.6740.41.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULIC SOKOŁOWSKIEJ I ŁOKIETKA WE WRZEŚNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC KOSYNIERÓW I KOPERNIKA /kat. obiektu XXVI/
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że: w dniu 27 marca 2012 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w dzierżawę budynku stacji transformatorowej z rozdzielnią położonego we Wrześni przy ulicy Kościuszki 14 – działka nr 3896/13, stanowiącego własność Skarbu Państwa, KW nr PO1F/00014898/6.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 marca 2012 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokali użytkowych w postaci Sali zabiegowej i operacyjnej dla leczenia zwierząt, mieszczące się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00040485/9.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości .
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla P.H.U ALFAMARINA Jerzy Iwiński ul. Działkowców 9 62-300 Września w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Działkowców 9 we Wrześni (działka nr ewid. 3766/31 obręb Września) do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Geodeta Powiatowy.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Kompleksowej Automatyzacji MERAMONT WRZEŚNIA S.A ul. Kościuszki 14, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
V rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ALLFLEX POLSKA sp. z o.o z siedzibą ul. Poznańska 89 62-020 Swarzędz-Jasin.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
w wyniku naboru, na stanowisko radcy prawnego zostały zatrudnione następujące osoby: pani Daniela Jackowska i pan Jacek Sławski.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 20.02.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Centrum Paliw i Rozpuszczalników sp. z o.o z siedzibą w Słomowie 1b 62-300 Września, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych do zbiornika bezodpływowego a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków z myjni samochodowej zlokalizowanej we Wrześni przy ul. Kościuszki 20 (działka nr ewid.3798/3 obręb Września).
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 lutego 2012 r. została wydana decyzja nr 93/2012, znak: WB.6740.96/2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO obejmującej: budynek warsztatu wulkanizacyjnego /kat. obiektu XVII/, zbiornik b/o na ścieki bytowe /kat. obiektu VIII/ w miejscowości Psary Małe, przy ul. Dojazdowej, na działkach oznaczonych nr ewid.: 229, 230, obręb Psary Małe.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 21 lutego 2012 r. została wydana decyzja nr 91/2012, znak: WB.6740.39.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW /drogi - kat. obiektu XXV, sieci - kat. obiektu XXVI / w miejscowości Września, w ul. Ogrodowej, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1273, 804/3, 1688, obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.02.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w zakresie przejścia siecią wodociągową przez wody powierzchniowe – Kanał Gutowski w km 0+720 w miejscowości Gutowo Wielkie (działka nr ewid. 89).
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.01.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-67/10 z dnia 7.10 2010 r. udzielonego firmie Immopartners Management sp. z o.o ul. Świetokrzyska 18/319, 00-052 Warszawa na firmę Intertrend Polska sp. z o.o ul. Działkowców 10, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
e w dniu 07.02.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Marketingowo-Usługowej FOX Szymon Lisowski z siedzibą we Wrześni ul. 68 Pułku Piechoty 10c/8,62-300 Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.01.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Fabryki Wsporników „EUR NEPA” sp. z o. o Otoczna 43, 62-302 Węgierki.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 16 stycznia 2012 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW /drogi - kat. obiektu XXV, sieci - kat. obiektu XXVI/.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie V przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 12 stycznia 2012 r. została wydana dla gminy Września decyzja nr 12/2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 stycznia 2012 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Stępocinie, gmina Nekla, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00001922/0, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 28/10.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Jarosława Kołodziejczaka, zam. Grzybowo 48, 62-309 Grzybowo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: w dniu 02 stycznia 2012 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego Nr 2, usytuowanego we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w KW nr PO1F/00014725/3.