AAA|rss

806 / 2014 z dnia 29.04.2014 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2014 r.

822 / 2014 z dnia 20.05.2014 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art.. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

875 / 2014 z dnia 22.07.2014 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

890 / 2014 z dnia 26.08.2014 r. - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017

945 / 2014 z dnia 30.10.2014 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

45 / 2015 z dnia 21.01.2015 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

72 / 2015 z dnia 24.03.2015 r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok

103 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych