AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2012 (IV kadencja)

Lista wiadomości
432 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
431 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
430 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
429 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
428 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
427 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
426 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
425 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
424 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
423 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
422 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
421 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
420 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
419 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
418 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
417 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
416 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
415 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
414 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
413 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
412 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni.
411 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
410 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
409 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
408 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
407 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
406 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni.
405 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
404 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2013
403 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
402 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
401 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.
400 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, usytuowanego w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, posadowionym na działce nr 440/1.
399 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
398 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę balustrady na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
397 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
396 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
395 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
394 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
393 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
392 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
391 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, usytuowanego na parterze w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16
390 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny.
389 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
388 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
387 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
386 / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
385 / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
384 / 2012 z dnia 04.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
383 / 2012 z dnia 04.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 239/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.02.2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.
382 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
381 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
380 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
379 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
378 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – cz. II.
377 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego cz. I.
376 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pana Marcina Nowaka – pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
375 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr 228/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Nowakowi – inspektorowi ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg, pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
374 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
373 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
372 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
371 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
370 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
369 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
368 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 3 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, z dotychczasowym najemcą.
367 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, usytuowanego na I piętrze w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, z dotychczasowym najemcą.
366 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia, zawartej w dniu 28 października 2010r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni, pomieszczeń socjalno – magazynowych, pomieszczeń warsztatowych i wiaty warsztatowej, położonych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
365 / 2012 z dnia 09.11.2012 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025.
364 / 2012 z dnia 09.11.2012 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
363 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych od strony ul. Kaliskiej i okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
362 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego.
361 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
360 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Dworczakowi Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
359 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Tomczak Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.
358 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
357 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kaczmarek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni.
356 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Dybie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
355 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni.
354 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bognie Skoraszewskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.
353 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.
352 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
351 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
350 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawierania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów cywilno-prawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr ASM/00019/15/D z dnia 22 sierpnia 2012 r.
349 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
348 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
347 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
346 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
345 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
344 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalania zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.
343 / 2012 z dnia 23.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia, lokalu użytkowego usytuowanego na II piętrze w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” w celu wykonywania obowiązków statutowych.
342 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
341 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
340 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
339 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
338 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 261/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11 kwietnia 2012r. dotyczącej przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2012.
337 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
336 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, zawartej w dniu 28 października 2010r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Ryszardem Zastawą, pomieszczenia garażowego nr 15 o powierzchni 15 m2 zlokalizowanego w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
335 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy podnajmu wieży kościoła ewangelickiego, położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 na działce nr 609, w celu dystrybucji usług telekomunikacyjnych przez firmę SAROCOM NETWORK Robert Konopa.
334 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
333 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: przekazania upoważnienia dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
332 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
331 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
330 / 2012 z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, z dotychczasowym najemcą.
329 / 2012 z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz nadania tekstu jednolitego.
328 / 2012 z dnia 11.09.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
327 / 2012 z dnia 11.09.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
326 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie założeń do opracowania projektu Budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
325 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
324 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
323 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego - ostatecznego terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23.
322 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
321 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr 302/2012 Zarządu Powiatu z we Wrześni z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
320 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 307/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości powiatu wrzesińskiego.
319 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie upoważnienia do kontroli prawidłowości wykonywania przez spółki wodne zadań dotowanych z budżetu powiatu wrzesińskiego.
318 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
317 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
316 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
315 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
314 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części IV.
313 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części II, III, V.
312 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 2 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.
311 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia sprzętu medycznego z dnia 28.03.2008 r.
310 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, zawartej w dniu 01 stycznia 1999r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Stefanem Szczepańskim, pomieszczenia garażowego zlokalizowanego w budynku składającym się z 6 garaży, położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
309 / 2012 z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na ustawienie reklamy na działce 440/1 stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29.
308 / 2012 z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
307 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości powiatu wrzesińskiego.
306 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego.
305 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
304 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
303 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
302 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
301 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
300 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
299 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.
298 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część I.
297 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
296 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
295 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
294 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
293 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
292 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części I.
291 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej reki, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
290 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
289 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
288 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie unieważnienia przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
287 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej reki, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
286 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – Dotyczy części I.
284 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 162/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
283 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
282 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę.
281 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką.
280 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.
279 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie wzorów wniosków o stypendia i granty edukacyjne składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
278 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
277 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
276 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
275 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
274 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
273 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
272 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
271 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
270 / 2012 z dnia 21.05.2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
269 / 2012 z dnia 8.05.2012 r.
w sprawie unieważnienia części I, II, III, IV przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
268 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
267 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
266 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok
265 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
264 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie unieważnienia części II, III, IV, V przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
263 / 2012 z dnia 17.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia piwniczego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1, stanowiącego własność powiatu wrzesińskiego.
262 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
261 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2012.
260 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha .
259 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
258 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
257 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
256 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
255 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
254 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, złomowanie lub utylizację środków trwałych, będących na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
253 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego.
252 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
251 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Romualdem Juścińskim umowy najmu sali zabiegowej o powierzchni 51,60 m² oraz sali operacyjnej o powierzchni 87,80 m² położonych na parterze budynku przy ulicy Kaliskiej 1 na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 3703/16.
250 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu należnych z tytułu najmu, dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu wrzesińskiego oraz dzierżawy gruntów powiatowych.
249 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do podpisywania dokumentacji projektu „Students teach students the world of recycling” finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” oraz do podpisania wniosku o dofinansowanie, a także zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie.
248 / 2012 z dnia 06.03.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
247 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
246 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
245 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. VI.
244 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. V.
243 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. IV.
242 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. III.
241 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. II.
240 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. I.
239 / 2012 z dnia 21.02.2012 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.
238 / 2012 z dnia 21.02.2012 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
237 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie haromonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
236 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
235 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni mienia ruchomego w postaci mebli biurowych.
234 / 2012 z dnia 24.01.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
233 / 2012 z dnia 24.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z umowy użyczenia zawartej w dniu 28.10.2010 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni pomieszczeń biurowych, dwóch garaży nr 4 i 6 oraz wiaty garażowej położonych we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 3703/17.
232 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka, p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do składania oświadczeń woli.
231 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka, p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
230 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odliczenie od czynszu nakładów poniesionych przez najemcę – Wrzesińską Grupę Zbożowo Rzepakową na remont lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
229 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego.
228 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Nowakowi – inspektorowi ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg, pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
227 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
226 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
225 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
224 / 2012 z dnia 05.01.2012 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
223 / 2012 z dnia 05.01.2012 r.
w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.