AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2010

Lista wiadomości
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18,62-320 Miłosław
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18,62-320 Miłosław
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 23 grudnia 2010 r., została wydana dla „KARLIK Elektrotechnik” Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla decyzja nr 846/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa zakładu produkcyjnego w miejscowości Nekla, przy ul. Wrzesińskiej
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w piątek 24 grudnia urząd będzie nieczynny.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 02 grudnia 2010 r. została wydana decyzja nr 801/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Barczyzna
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 30 listopada 2010 r., została wydana dla Pana Romana Rutkowskiego decyzja nr 791/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku inwentarsko-składowego o obsadzie 46,20 DJP na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 105/3 - obręb Noskowo.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1,62-300 Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 23 listopada 2010 r., została wydana dla Miasta Gniezno decyzja nr 781/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa stacji przeładunków odpadów.
Powiatowa Komisja Wyborcza we Wrześni ogłasza
wyniki wyborów do Rady Powiatu we Wrześni IV kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 r.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 o pow. 0,2461 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3)
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 9 listopada 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barczyzna km 0+000 do km 2+010”
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko: podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu została zatrudniona pani Aldona Szubert.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 listopada 2010 r., została wydana dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A. decyzja nr 760/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa ciepłowni o układ kogeneracji w miejscowości Września.
Starosta wrzesiński informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Pyzdry, gmina Pyzdry
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 października 2010 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, obejmujący dwie piwnice: nr 2 i 3 położone we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/16, administrowanej przez Powiat Wrzesiński
Sprostowanie treści ogłoszenia
o I przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 i nr 1 wraz z przynależnościami, zlokalizowanych w budynku położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8,  stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2010 roku.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia  29 października 2010 r.  została wydana decyzja nr 740/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (drogi dojazdowej do garaży przy ul. Kilińskiego) obejmującej drogi jako ciągu pieszo-jezdnego i budowę odwodnienia drogi wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid.: 3637, 3591/5, 3591/8, 3591/33, 3590, obręb Września.
Komisarz Wyborczy podaje do wiadomości publicznej
informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu we Wrześni zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Hanny Zielińskiej – Pluskota zam. Tarnowa 47, 62-310 Pyzdry
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1,62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1,62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o ul. Miłosławska 8, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu
Uchwała nr 2/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie planu dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów/burmistrzów
Starosta Wrzesiński działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący lokal użytkowy położony w budynku stacji transformatorowej, posadowionym na działce nr 3896/13 przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni
Starosta Wrzesiński działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa
podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej stanowiący lokal użytkowy położony w budynku stacji transformatorowej, posadowionym na działce nr 3896/13 przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni
Starostwo Powiatowe we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na „modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pyzdry”, najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Wielkopolską Grupę Geodezyjno-Projektową Geo-Lex Sc, ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni
w sprawie dyżurów członków Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-28/06/07 z dnia 22.01.2007 r. dla Gospodarstwa Rybackiego MIŁOSŁAW sp. z o.o ul. Rybacka 1, 62-320 Miłosław
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań w miejscowości Marzenin
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań w miejscowości Ostrowo Szlacheckie
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań w miejscowości Kawęczyn
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, obejmujący grunty pod garaże położone we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, obejmujący garaż nr 15 położony we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 1.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, obejmujący garaże: nr 1 i nr 2 położone we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 29.09.2010 r., została wydana dla powiatu wrzesińskiego decyzja nr 663/2010 o pozwoleniu na budowę, na inwestycję pn.: Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec-Sarnice-Czeszewo-Orzechowo od km 0+000 do km 9+384 w miejscowości: Kozubiec, Czeszewo, Orzechowo
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 10 września 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (droga dojazdowa do garaży przy ul. Kilińskiego), na działkach nr ewid.: 3637, 3591/5, 3591/8, 3591/33, 3590, obręb Września.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości wyborców
że Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 232/XL/2002 z dnia 03 lipca 2002 r. utworzyła następujące okręgi wyborcze oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu we Wrześni zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo-magazynowej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o ul. Miłosławska 8, 62-300 Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
27 września 2010 r. (poniedziałek) wszystkie sprawy związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów odbywać się będą po godzinie 12:00.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Immopartners Management sp. z o.o ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: przebudowa mostu przez rzekę Wrześnicę w m. Nadarzyce
Zebranie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
W dniu 21 września 2010 r. w salce PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie konsultacyjne przedstawicieli samorządu powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 30 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte na żądanie starosty wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo - Orzechowo w miejscowości : Kozubiec, Czeszewo, Orzechowo
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali montażowej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta Wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Gniezno ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Starosta wrzesiński zatwierdza
projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę inwestorowi: gminie Września na inwestycję pn.: Zmiana nawierzchni na gruntowym poboczu drogowym i chodniku oraz wykonanie zatoki postojowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Kaliskiej /kat. obiektu IV/ w miejscowości Września
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący garaż położony we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej na działce nr 3705/1, stanowiący własność Powiatu Wrzesińskiego.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący garaż położony we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/14, administrowany przez Powiat Wrzesiński.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tomasza Knopkiewicza zam. ul. Świętokrzyska 53 w następującym zakresie: wykonania urządzenia wodnego w miejscowości Gierłatowo gm. Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Doroty Prusinowskiej zam. ul. Miłosławska 31, 62-310 Pyzdy
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n. zmiana nawierzchni na gruntowym poboczu drogowym i chodniku oraz wykonanie zatoki postojowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Kaliskiej w miejscowości Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 sierpnia 2010 r., została wydana dla Państwa Łucji i Marka Abramowiczów decyzja nr 527/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku warsztatu stolarskiego, zjazdu publicznego z drogi publicznej, zbiornika b/o na ścieki bytowe.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, została zatrudniona Pani Magdalena Michalak.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach ul. Magistracka 1
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ADMIĘS Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Domiński ul. Modrzewiowa 4, 89-200 Szubin
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5A, 60-743 Poznań
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego: Września rejon ul. Kościuszki, dz. nr 3896/24.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 lipca 2010 r., została wydana dla Państwa Jolanty i Wiesława Grabowskich decyzja nr 473/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa budynków gospodarczych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe w miejscowości Węgierki.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłku oraz udzielenie dotacji w wysokości 18.000 zł.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 lipca 2010 r. została wydana dla gminy Nekla decyzja nr 465/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: budowa drogi gminnej w miejscowości Zasutowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach ul. Magistracka 1 w następującym zakresie
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 lipca 2010 r., została wydana dla IMMOPARTNERS MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18, 00–052 Warszawa, decyzja nr 436/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA FABRYKI MEBLI /kat. obiektu XVIII/ w miejscowości Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wrześnicę pomiędzy ul. Opieszyn i Miłosławską w m. Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach ul. .Magistracka 1
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17, 60-967 Poznań
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 lipca 2010 r., została wydana dla Pana Stanisława Szymańskiego, decyzja nr 417/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Budowa trzech kurników (nr 1, nr 2, nr 3), zbiornika na ścieki technologiczne, zbiornika b/o na ścieki bytowe, trzech silosów paszowych /kurniki - kat. obiektu II, zbiorniki, silosy – kat. obiektu - VIII/ w miejscowości Borzykowo
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „AUTO-COMPLEX” Grzegorz Skorupka ul. Mostowa 6 62-310 Pyzdry
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wielkopolskich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ul. Przemysłowa 120, 62-510 Konin
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłku.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11 czerwca 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza miasta i gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n. budowa drogi gminnej w miejscowości Zasutowo.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
że otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłku oraz udzielenie dotacji w wysokości 18.000,00 zł nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających wymogi formalne.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1,62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzenia wodnego – przejście kanalizacją sanitarną średnicy 110 mm przewiertem sterowanym pod dnem cieku Rzeki Wrześnica w m. Bierzglinek, gm. Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21.06.2010 r., została wydana dla firmy KAS – BOKS Sp. z o.o. we Wrześni ul. Paderewskigo 61, decyzja nr 391/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa części budynku produkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania na galwanizernię w miejscowości Zieliniec.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Duszka zam. Gorzyce 2 gm. Miłosław w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego – budowa niespuszczalnego stawu ziemnego, zasilanego przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb w miejscowości Gorzyce gm. Miłosław
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali montażowej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 31 maja 2010 r. została wydana decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej obejmujących budowę chodnika i przebudowę części zjazdów, na działkach nr ewid.: 337/1, 341/68, 341/33 i 341/15, obręb Września oraz nr ewid. 100/5, 99, 112, 64/3, obręb Przyborki
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 01.06.2010 r., została wydana dla gminy Nekla, decyzja nr 349/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Rynek – odnowa centrum Nekli
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27.05.2010 r., została wydana dla gminy Kołaczkowo, decyzja nr 343/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa sieci wodociągowej /kat. obiektu XXVI/ w miejscowościach Kołaczkowo, Borzykowo, Bieganowo, Grabowo Królewskie
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań w następującym zakresie: Wykonania urządzenia wodnego – przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 15 km 114+960, w m. Sokołowo gm. Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27.05.2010 r., została wydana dla gminy Września, decyzja nr 341/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości Obłaczkowo
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w następującym zakresie szczególnego korzystania ze środowiska przez wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi gminnej w Zasutowie
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o pow. 0,5987 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00028469/1)
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 24.05.2010 r., została wydana dla gminy Pyzdry, decyzja nr 329/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej obejmującej przebudowę odcinka drogi w miejscowości Górne Grądy
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19.05.2010 r., została wydana dla Gminy Nekla, decyzja nr 314/2010 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nekli /kat. obiektu XXX/
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, im. Janusza Korczaka, ul. Batorego 8, 62 – 300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłku.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11 marca 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej obejmujących budowę chodnika i przebudowę części zjazdów, na działkach nr ewid.: 337/1, 341/68, 341/33 i 341/15, obręb Września oraz nr ewid. 100/5, 99, 112, 64/3, obręb Przyborki.
Starosta podaje do publicznej wiadomości
Starosta wrzesiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę: nieruchomości gruntowanej niezabudowanej, Ruda Komorska, gmina Pyzdry, dz. nr 34/7 i 34/8, o powierzchni 3000m2, numerze księgi wieczystej KW 38788, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupcy, czynszu dzierżawy w stosunku rocznym 1q - średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez prezesa GUS. Sposób zapłaty - 2 razy w roku po ogłoszeniu średniej ceny pszenicy przez prezesa GUS. Okres trwania umowy - 1 rok.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Usługowej–Myjnia AUTOKOSMETYKA Danuta Dębicka ul. Kołobrzeska 11, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Krzysztofa i Sylwii Szternel za. ul. Szosa Witkowska 13 a, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania – przejście cieku - Kanału Biechowskiego rurociągiem grawitacyjnym i tłocznym kanalizacji sanitarnej
Starosta Wrzesiński informuje
o unieważniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Geodeta Powiatowy ogłoszonym w BIP dnia 03 lutego 2010 r.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 30.04.2010 r., została wydana dla Gminy Września, decyzja nr 274/2010 o pozwoleniu na przebudowę ulicy Harcerskiej obejmującą wykonanie pasów parkowania ukośnego. w miejscowości Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp.z o.o w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla - Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Moskawą 5, 62-330 Nekla
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Bartosza i Justyny Jaensch zam. ul. Fabryczna 41/8, 62-300 Września w następującym zakresie wykonania urządzeń wodnych w Bierzglinku
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 kwietnia 2010 r., została wydana dla Pana Waldemara Lewandowskiego, decyzja nr 222/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: Gospodarstwo Agroturystyczne w miejscowości Czeszewo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 kwietnia 2010 r., została wydana dla Państwa Małgorzaty i Mirosława Bartkowiak, decyzja nr 205/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 62,5 DJP, zbiornika na gnojowice o poj. 132 m3 oraz zbiornika b/o na ścieki bytowe w miejscowości Szamarzewo
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN ORLEN S.A ul. Chemików 7, 09-411 Płock w następującym zakresie: szczególnego korzystania ze środowiska przez odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni pojazdów zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw Nr 4042 we Wrześni przy ul. Wrocławskiej
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 kwietnia 2010 r., została wydana dla gminy Miłosław, decyzja nr 197/2010 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków – etap II, część III w miejscowości Miłosław, w ulicach: Niepodległości, Kręta, Rybacka, Kosynierów, Legionów Powst. Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Wojska Polskiego, 11 Listopada i Dzieci Miłosławskich
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie szczególnego korzystania ze środowiska przez wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie poprzez rowy przydrożne
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator S.A Rejon Dystrybucji ul. Witkowska 5, 62-300 Września w następującym zakresie wykonania urządzenia wodnego – przejście linią energetyczną przez ciek rz. Wrześnica
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60–967 Poznań
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Złoty Kłos” Podstolice, ul. Kasztanowa 49, 62-330 Nekla
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-320 Nekla w następującym zakresie szczególnego korzystania ze środowiska przez wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Dworcowa, Zawodzie, część Poznańskiej w m. Nekla
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25.03.2010 r., została wydana dla Państwa Haliny i Grzegorza Kubackich, decyzja nr 161/2010 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku inwentarskiego - obory w miejscowości Rataje
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ORLE MONT-BUD sp. z o.o, ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11.03.2010 r., została wydana dla powiatu wrzesińskiego decyzja nr 129/2010 o zmianie pozwolenia na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki od km 0+031 do km 2+825 /kat. obiektu XXV/ w miejscowości Nekla, Kokoszki
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 01.03.2010 r., została wydana dla gminy Września decyzja nr 112/2010 o pozwoleniu na: przebudowę ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury i Staszica (budowa ronda) oraz zjazdami km 0+000,00 do km 0+460,90 w miejscowości Września
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 25.02.2010 r., została wydana dla gminy Pyzdry decyzja nr 106/2010 o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 641/4, 508/4, 584, 520, 371, obręb Ruda Komorska.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 19 lutego 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia nr 646/2009 z dn. 28.09.2009 r., na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki od km 0 + 031 do km 2 + 825 w miejscowości Nekla, Kokoszki, na działkach o nr ewid. gruntu: 426, 256/1, 269/3, 587/1, 597, 588, 587/2 obręb Nekla, 72, 45/2, 45/1, 58, 36 obręb Kokoszki
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17.02.2010 r., została wydana dla Gminy Września, decyzja nr 89/2010 o pozwoleniu na przebudowę odcinka ulicy Dolnośląskiej ze zjazdami w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 2348, 2355/3, obręb Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, stanowiącą własność Skarbu Państwa
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 15.02.2010 r., została wydana dla gminy Września, decyzja nr 87/2010 o pozwoleniu na: przebudowę ul. Fabrycznej ze zjazdami w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1006, 1012,obręb Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Objazdowej 1, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00028469/1
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Jacka i Hanny Nowaczyk zam. Stanisławowo 15 , 62-302 Węgierki
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12 w następującym zakresie: 1.wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rurociągu kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 250 mm w m. Gulczewo gm. Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań w następującym zakresie: przejście siecią gazową PE średniego ciśnienia Dz 90 w m. Obłaczkowo gm. Września wody powierzchniowej płynącej - Kanał Biechowski „A”
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2010. Rodzaje zadań: z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Geodeta powiatowy.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 19 stycznia 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Pyzdry postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12 w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 66 w m. Bierzglin
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w dniu 7 stycznia 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną i Staszica ( budowa ronda ) oraz zjazdami we Wrześni na działkach nr ewid.: 961,1153,1058, 1211, 1212, obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27.01.2010 r., została wydana dla CONMAX S.A.,60-175 Poznań, ul. Malwowa 12, decyzja nr 50/2010 o pozwoleniu na : PRZEBUDOWĘ ULICY KALISKIEJ PRZY BUDOWANYM MARKECIE PRZY ul. KALISKIEJ 17 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 3837, 3872/4, 3833, 3836, obręb Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego FREZMAD L.D. ul. Objazdowa 14, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
W dniu 12 stycznia 2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę ul. Fabrycznej wraz ze zjazdami we Wrześni
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19.01.2010 r., została wydana dla gminy Września, decyzja nr 29/2010 o pozwoleniu na budowę: drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej Psary Małe-Chociczka wraz ze zjazdami (kat. obiektu XXV) w miejscowości Psary Małe i Chociczka
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14.01.2010 r. została wydana, dla Pani Barbary Bandosz, decyzja nr 24/2010 o pozwoleniu na: przebudowę i rozbudowę budynku inwentarskiego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz budowę zbiornika b/o na ścieki bytowe w miejscowości: Marzenin