AAA|rss

2006 r.

412 / 2006 z dnia 25.07.2006 r. - informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2006 r.

419 / 2006 z dnia 29.08.2006 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I półrocze 2006 r.

445 / 2006 z dnia 24.10.2006 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2006 r.

37 / 2007 z dnia 13.03.2007 r. - sprawozdanie roczne wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2006 rok - częś opisowa

54 / 2007 z dnia 24.04.2007 r. - informacja o wykonaniu budżetu powiatu w roku budżetowym 2006 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki