AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 30/2013

PROTOKÓŁ NR 30/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 19 kwietnia 2013 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola oceny ściągalności podatków oraz działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania w 2012 roku.

2. Ustalenie terminu i zakresu czynności kontrolnych wydatków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za rok 2012.

3. Wolne głosy i wnioski.

4. Zakończenie.


Ad. 1.


Komisja podjęła czynności kontrolne w zakresie oceny ściągalności podatków oraz działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania w 2012 roku.

Członkowie Komisji zapoznali się z pisemnymi wyjaśnieniami skarbnika powiatu w obszarze:

a) wpływu z tytułu czynszów, opłat geodezyjnych i opłat komunikacyjnych,

b) zadłużenia kontrahentów wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

c) podjętych czynności egzekucyjnych.


Wyjaśnień udzielała pani Anna Trubacz główna księgowa. Z uwagi na pytania do przedłożonego materiału, wymieniona udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących zobowiązań wymagalnych i działań zmierzających do wyegzekwowania ich w zakresie – wpływów z różnych opłat i dochodów z najmu, opis zostanie przedłożony komisji w dniu 26 kwietnia 2013 roku.


Ad. 2.


Komisja Rewizyjna zaplanowała kolejne posiedzenie, na którym przeprowadzi kontrolę wydatków z działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z powyższym Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji w zakresie:


- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych;

- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2710 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

W zakresie wyżej wymienionych pozycji, Komisja wnioskuje o:

  1. przedłożenie informacji o planie budżetu na rok 2012 – początek – zmiany – stan na 31.12.2012 roku,

  2. informacji o wydatkach dokonanych w ww. wym. klasyfikacji budżetowej,

  3. przedłożenie dokumentów źródłowych potwierdzających wydatkowanie środków.


Z uwagi na zbyt niski procent wykonania wydatków z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, prosimy o informację, co spowodowało tak niski procent wykonania budżetu w odniesieniu do zakładanego planu oraz odniesienie się w tym samym zakresie do 2011 roku.


Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na piątek 26 kwietnia 2013 r. na godz. 13:00.


Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:14:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:01)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.