AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 48/2014

PROTOKÓŁ NR 48/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 7 maja 2014 r
.

Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła 48 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje – lista obecności w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Zapoznanie się z Uchwałą NR 760/2014 Zarządu Powiatu we Września z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

  2. Opracowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok i wypracowanie wniosku komisji o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie.

Ad. 1.

Przed przystąpieniem do opracowania opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok, Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku i nie wniosła uwag.

Ad. 2.

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok i tym samym wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni.

Wniosek o udzielenie absolutorium oraz opinia w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

W punkcie tym członkowie komisji nie zgłosili żadnych wniosków ani uwag.

Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji zamknęła 48 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:09:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:10:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:10:33)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.