AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 43/2014
 

PROTOKÓŁ NR 43/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 10 lutego 2014 r.Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia – punkt zrealizowany.

  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi w przedmiocie braku udostępnienia interesantom elektronicznej skrzynki podawczej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  3. Kontrola wydatków na infrastrukturę drogową za okres II półrocza 2013 roku.

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Zakończenie.


Ad. 2.

Komisja Rewizyjna po szczegółowej analizie zapisu art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stwierdziła że organem właściwym do załatwienia skargi jest Starosta jako przełożony służbowy pracownika - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komisja stwierdziła, że w piśmie skierowanym do starosty Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji również powołało się na powyższy przepis przekazując skargę do załatwienia według właściwości. Z uwagi na powyższe Komisja przekazuje pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Września stanowiące odpowiedź zawierającą wyjaśnienia dotyczące podniesionych w skardze zarzutów.

Wyjaśnienia Powiatowego Inspektora Budowlanego stanowią załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 3.

Zgodnie z planem pracy na 2014 rok, Komisja przystąpiła do kontroli realizacji wydatków na infrastrukturę drogową w Referacie Dróg Powiatowych za okres II półrocza 2013 roku.
Na wyżej wymienioną okoliczność informację złożyła kierownik Referatu pani Jolanta Kubczak. Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją i postanowiła poddać kontroli zadania w zakresie:

1. remontów – remont cząstkowy jezdni masą mineralno – asfaltową na ciepło,

2. inwestycji – budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka.

Komisja ustaliła, że czynności kontrolne przeprowadzi w dniu 17 lutego 2014 roku.


Ad. 4.

W punkcie tym członkowie Komisji nie podjęli dyskusji.


Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji zamknęła 43 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Protokołowała:

  /-/ Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/02/2014 09:48:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/02/2014 09:49:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/02/2014 09:49:35)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.