AAA|rss

267 / 2012 z dnia 26.04. 2012 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2012 r.

302 / 2012 z dnia 18.07. 2012 r. - informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2012 r.

322 / 2012 z dnia 23.08. 2012 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.

347 / 2012 z dnia 30.10. 2012 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2012 r.

446 / 2013 z dnia 31.01. 2013 r. - informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2012 r.

483 / 2013 z dnia 25.03.2013 r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok. 

543 / 2013 z dnia 28.05.2013 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).