AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2009

Lista wiadomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy XS sp. z o.o z siedzibą we Wrześni, ul. Przemysłowa 10
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali montażowej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 grudnia 2009 r. została wydana, dla WINDBUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, decyzja nr 853/2009 o pozwoleniu na budowę: WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 850 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PRZYŁĄCZE KABLOWE SN 15 kV ZE SŁUPEM I KONTENEROWĄ STACJĄ TRAFO, WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PLAC MANEWROWY) + ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI PUBLICZNEJ /elektrownia - kat. obiektu VIII, zjazd - kat. obiektu IV/ w miejscowości Kaczanowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 grudnia 2009 r. została wydana, dla WINDBUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, decyzja nr 852/2009 o pozwoleniu na budowę: WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 850 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PRZYŁĄCZE KABLOWE SN 15 kV ZE SŁUPEM I KONTENEROWĄ STACJĄ TRAFO, WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PLAC MANEWROWY) + ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI PUBLICZNEJ /elektrownia - kat. obiektu VIII, zjazd - kat. obiektu IV/ w miejscowości Grzybowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 grudnia 2009 r. została wydana, dla WINDBUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, decyzja nr 851/2009 o pozwoleniu na budowę: WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 850 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PRZYŁĄCZE KABLOWE SN 15 kV ZE SŁUPEM I KONTENEROWĄ STACJĄ TRAFO, WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PLAC MANEWROWY) + ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI PUBLICZNEJ /elektrownia - kat. obiektu VIII, zjazd - kat. obiektu IV/ w miejscowości Nadarzyce
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 grudnia 2009 r. została wydana, dla CONMAX S.A., 60-175 Poznań, ul. Malwowa 12, decyzja nr 837/2009 o pozwoleniu na budowę: MARKETU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO, WIELOBRANŻOWEGO Z ZESPOŁEM PARKINGOWYM I CIĄGAMI PIESZO–JEZDNYMI + INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA + TOTEM REKLAMOWY /kat. obiektu XVII/ w miejscowości Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 października 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ PSARY MAŁE – CHOCICZKA WRAZ ZE ZJAZDAMI w miejscowości: Psary Małe i Chociczka
Starosta wrzesiński podaje informację
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8, 62-300 Września pozwolenia na budowę: SIECI WODOCIĄGOWEJ /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości: Psary Polskie – Nowy Folwark
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki 14, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00034452/4
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołączkowo w następującym zakresie: pobór wód podziemnych dla zaopatrzenia wiejskiego wodociągu w miejscowości Wszembórz gm. Kołaczkowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 30 listopada 2009 r. została wydana, dla WWW Busimport Pl Sp. z o.o. w Nekli ul. Mickiewicza 16 decyzja o pozwoleniu na budowę: CENTRUM NAPRAWCZEGO AUTOBUSÓW (HALA WARSZTATOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ + ZBIORNIK b/o NA ŚCIEKI BYTOWE + ZBIORNIK RETENCYJNO – ODPAROWYWUJĄCY + INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA) w miejscowości Gierłatowo
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego – budowa pomostu stalowego na zbiorniku Września (zalew Lipówka - dz. nr 327) obręb Września w m. Września, gm. Września
Starostwo Powiatowego we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy AGAMAT Ewa Matuszak Józefowo 1B, 62-540 Kleczew
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26.11.2009 r., została wydana dla gminy Września, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w miejscowości: Września ul. Malinowa
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25.11.2009 r., została wydana dla gminy Miłosław, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowości: Orzechowo
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 23 listopada 2009 r. została wydana decyzja nr 778/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Spokojnej wraz ze zjazdami inywidualnymi, we Wrześni na działce nr ewid. 1294/3, obręb Września. Zezwolenie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi do rowu melioracyjnego wraz z wylotem betonowym, na działkach nr ewid. 1294/4 i 828/1, obręb Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wrzesińskiej Grupy Inwestycyjnej PLUS s,j. A. Goclik M. Rozrażewski z siedzibą przy ul. Szkolna 2, 62-300 Września w następującym zakresie: 1.wykonanie urządzenia wodnego – wylotu betonowego o średnicy Ø 300mm, w km.31+140 rzeki Wrześnica
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr WR-6223-16/08 z dnia 04.06.2008 r. dla Gminy Września z siedzibą przy ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą przy ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego (budowa, likwidacja) – wylotów betonowych, na szczególne korzystanie ze środowiska przez wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni poprzez wylot, do odbiornika wód powierzchniowych płynących - Rzeki Wrześnicy
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10.11.2009 r. została wydana, dla gminy Kołaczkowo, decyzja nr 766/2009 o pozwoleniu na przebudowę DROGI PUBLICZNEJ – ul. STOLARSKA w miejscowości: Borzykowo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 października 2009 r. zostało wszczęte, na żądanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: SIECI WODOCIAGOWEJ w miejscowości: Psary Polskie – Nowy Folwark
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 października 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Miłosław postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowości: Orzechowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 04.10.2009 r. została wydana, dla gminy Września, decyzja o pozwoleniu na przebudowę: ULICY STASZICA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ FABRYCZNĄ w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 52, 60-763 Poznań w następującym zakresie: szczególne korzystanie ze środowiska – odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego drogi krajowej nr 15 w m. Obłaczkowo gm. Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 23 października 2009 r. została wydana, dla Państwa Wandy i Pawła Ratajczaków decyzja o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ BRANŻY STOLARSKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ /kat. obiektu XVII/ w miejscowości Białe Piątkowo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 października 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi publicznej – ul. Stolarska w miejscowości: Borzykowo
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 października 2009r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w KW pod nr PO1F/00033375/3
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
Starosta Wrzesiński zawiadamia że w dniu 01 września 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Spokojnej wraz ze zjazdami indywidualnymi we Wrześni
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 16.10.2009 na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej stanowiących 3 budynki (nr 3,4,5) zlokalizowane w Pyzdrach przy ul. Rynek 7
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ul. Przemysłowa 120, 62-510 Konin w następującym zakresie: 1.wykonanie urządzenia wodnego w m. Pyzdry ul. Niepodległości
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu gminie Września pozwolenia na: przebudowę drogi gminnej – ul. Mostowa oraz remont nawierzchni mostu na rzece Wrześnica km 0+000 do km 0+640 w miejscowości: Nowy Folwark, ul. Mostowa
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
o udzieleniu Państwu Róży i Mariuszowi Pachurom pozwolenia na rozbiórkę: budynku gospodarczego i piwniczki gruntowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku warsztatu samochodowego ze zmianą sposobu użytkowania na stację kontroli pojazdów i salon samochodowy, budowę dwóch zbiorników b/o /kat. obiektu XVII/ w miejscowości Białe Piątkowo
Starostwo Powiatowego we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego – rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej ul. Stolarska w m. Borzykowo gm. Kołaczkowo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28.09.2009 r. została wydana, dla powiatu wrzesińskiego, decyzja o pozwoleniu na PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NEKLA - MYSTKI od km 0 + 031 do km 2 + 825 / kat.obiektu XXV/ w miejscowości: Nekla, Kokoszki na działkach: nr ewid. gruntu: 426, 256/1, 269/3, 587/1, 597, 588, 587/2, obręb Nekla. nr ewid. gruntu: 72, 45/2, 45/1, 58, 36, obręb Kokoszki.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na wykonanie dokumentacji budowlanej dwóch budynków usytuowanych we Wrześni działce nr 1271/9 ze zjazdem z ulicy Szosa Witkowska wraz z utwardzeniem terenu wg. załączonej propozycji zagospodarowania terenu oraz szkicu budynku biurowo-socjalnego.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Objazdowej 1, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00028469/1
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki 14, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00034452/4
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 września 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ul. MOSTOWA ORAZ REMONT NAWIERZCHNI MOSTU NA RZECE WRZEŚNICA km 0+000 do km 0+640 w miejscowości: Nowy Folwark
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w budynku użytkowo – mieszkalnym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, a zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod numerem Księgi Wieczystej nr PO1F/00030243/8
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: 1.wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód powierzchniowych z rzeki Wrześnicy, usytuowanego na prawym brzegu w km 29+436 (nr działki 3792 we Wrześni) dla poboru wody do naśnieżania górki rekreacyjnej przy ul. Suwalskiej we Wrześni
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14.09.2009 r. została wydana, dla gminy Września, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI UL.SŁOWACKIEGO NA ODCINKU MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL.KRÓLOWEJ JADWIGI I GEN. SIKORSKIEGO km 0 + 000 do km 0 + 742 w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni ul. Kaliska 1, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14.09.2009 r. została wydana, dla gminy Września, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI UL.SŁOWACKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL.LEGII WRZESIŃSKIEJ (BUDOWA RONDA) km 0 + 757 do km 0 + 976 w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: GEODETA POWIATOWY
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na wykonanie dokumentacji budowlanej dwóch budynków usytuowanych we Wrześni działce nr 1271/9 ze zjazdem z ulicy Szosa Witkowska wraz z utwardzeniem terenu wg. załączonej propozycji zagospodarowania terenu oraz szkicu budynku biurowo-socjalnego
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o.o Odział Dystrybucji w Poznaniu – Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września wykonania urządzenia wodnego – przejście siecią elektroenergetyczną w miejscowości Gutowo Małe cieku Kanał Gutowski
Starosta wrzesiński informuje
że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 lipca 2009 r. zatwierdza projekt budowlany i udziela GMINIE NEKLA pozwolenia na: PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH (kat. obiektu XXV) w miejscowości: Nekielka
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 31.08.2009 r. została wydana, dla gminy Pyzdry, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ (kat. obiektu XXV) w miejscowości: Rataje
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 31.08.2009 r. została wydana, dla gminy Pyzdry, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ (kat. obiektu XXV) w miejscowości: Tarnowa
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27.07.2009 r. została wydana, dla powiatu wrzesińskiego, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ODCINKA TARNOWA–SPŁAWIE–NOWA WIEŚ PODGÓRNA DROGI POWIATOWEJ NR 2904 /kat. obiektu XXV/ w miejscowości: Tarnowa, Spławie, Nowa Wieś Podgórna
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ ULICY SZKOLNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WITKOWSKĄ, WARSZAWSKĄ I SŁOWACKIEGO (BUDOWA RONDA) km 0 + 000 do km 0 + 757 w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w następującym zakresie: przejścia siecią wodociągową przewiertem w rurze osłonowej pod dnem cieku Kanału Bartosz w km 2+856 w m. Kruszyny gm. Pyzdry
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI UL.SŁOWACKIEGO NA ODCINKU MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL.KRÓLOWEJ JADWIGI I GEN.SIKORSKIEGO km 0 + 000 do km 0 + 742 w miejscowości: Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI UL.SŁOWACKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL.LEGII WRZESIŃSKIEJ (BUDOWA RONDA) km 0 + 757 do km 0 + 976 w miejscowości: Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21.08.2009 r. została wydana, dla „MATEX” Sp. z o.o. w Starczanowie 4, decyzja o pozwoleniu na: ROZBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO ZAKŁADU MEBLI TAPICERSKICH, PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TAPICERNI ORAZ BUDOWĘ ZBIORNIKA b/o /kat. obiektu XVIII/ w miejscowości: Starczanowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19.08.2009 r. została wydana, dla Gminy Września, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości: Białężyce, Chocicza Wielka
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17.08.2009 r., została wydana dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 61-859 Poznań ul. Grobla 15, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości: Psary Małe
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 12.08.2009 r., została wydana dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI WODOCIĄGOWEJ w miejscowości: Psary Polskie - Słomowo
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego - Września, ul. Kościuszki
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego - Września, ul. 3 Maja 8
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego - Września, ul. Objazdowa
Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy KRISPOL sp. z o.o z siedzibą w Psarach Małych ul. Budowlana 1 62-300 Września – Zakład Produkcji Bram Garażowych i Rolet we Wrześni ul. Strzykały
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu,został zatrudniony Pan Sebastian Kopczyński
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 62-300 Września, w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego, szczególne korzystanie ze środowiska - wprowadzanie do wód lub do ziemi - z terenu projektowanej ul. Spokojnej we Wrześni
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci wodociągowej w miejscowości: Nowy Folwark, ul. Gajowa na działce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu: obręb Nowy Folwark – dz. nr 93
Informacja starosty wrzesińskiego dla mieszkańców powiatu
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz.1365) starosta wrzesiński informuje mieszkańców powiatu, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni został utworzony punkt konsultacyjny udzielający mieszkańcom szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości oraz sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 lipca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie powiatu wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODCINKA TARNOWA–SPŁAWIE–NOWA WIEŚ PODGÓRNA DROGI POWIATOWEJ NR 2904 w miejscowości: Tarnowa, Spławie, Nowa Wieś Podgórna
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 08 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Boh. Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego CONTO sp. z o.o ul. Grodziska 39, 60-363 Poznań – Zakład zlokalizowany w miejscowości Tarnowa gm Pyzdry
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MATEX sp. z o. o z siedzibą Starczanowo 4 gm. Nekla w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego, wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu MATEX sp. z o.o.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 lipca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci wodociągowej w miejscowości: Psary Polskie – Słomowo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 czerwca maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Gminy Września w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Białężyce, Chocicza Wielka
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 16.07.2009 r., została wydana dla gminy Września, decyzja o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ ULICY GEN. TADEUSZA KUTRZEBY w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w następującym zakresie: na szczególne korzystanie ze środowiska obejmujące wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic m. Pyzdry do rzeki Warty (poprzez rozlewiska) i Kanału Flisa dziewięcioma wylotami
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Geodeta Powiatowy
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 29 czerwca 2009 r. została wydana decyzja nr 425/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ratuszowej wraz z przebudową części ulic Jana Pawła II i Fabrycznej, we Wrześni
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19.06.2009 r., została wydana dla Gminy Nekla, decyzja o pozwoleniu na budowę: sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości: Nekla, ul. Polna
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku), umieszczono dane o wydaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. dla Pana Dariusza Piątka, decyzji o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA 160 DJP, ZBIORNIKA NA GNOJÓWKĘ, PŁYTY OBORNIKOWEJ, ZBIORNIKA b/o V = 9,0 m3 w miejscowości: Grzymysławice
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 16.06.2009 r., została wydana dla Gminy Nekla, decyzja o pozwoleniu na budowę: sieci wodociągowej w miejscowości: Nekla, Starczanowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: niezabudowana nieruchomość, położona w Chociczy Wielkiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 26160 w Sądzie Rejonowym we Wrześni, oznaczona geodezyjnie jako działka 59/4, o powierzchni 0,8553 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: niezabudowana nieruchomość, położona w Psarach Polskich, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 28365 w Sądzie Rejonowym we Wrześni, oznaczona geodezyjnie jako działka 40/7, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 03.06.2009 r., została wydana dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Grobla 15, decyzja o pozwoleniu na budowę: sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 125/90/63/PE w miejscowości: Przyborki, Psary Polskie, Nowy Folwark
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 02.06.2009 r., została wydana dla Gminy Nekla, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI WODOCIĄGOWEJ w miejscowości: Nekielka
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 kwietna 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Gminy Nekla w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości: Nekla, ul. Polna na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntu: 82, 105, 83, 101, 106, 84, 79, 104, 107/1, 81, 80, 46, 111, 110/1, 110/4, 110/5.
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakład-ka: informacje o środowisku), umieszczono dane o wydaniu w dniu 27 maja 2009 r. dla „ TURBINA WIATROWA KOZIELICE ” Sp. z o.o., ul. Plac Rodła 8, lok. 1205, 70 - 419 Szczecin, decyzji o pozwoleniu na budowę: CZTERECH ELEKTROWNI WIATROWYCH 4 x 2,5 MW WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI I WEWNĘTRZNYMI DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ ZASOWYM UTWARDZENIEM TERENU,PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH GMINNYCH /kat.obiektu VIII/
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o wydaniu w dniu 20 maja 2009 r. dla WINDBUD Sp. z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 32 decyzji o pozwoleniu na budowę: DWÓCH WOLNOSTOJĄCYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH O MOCY 2,0 MW KAŻDA, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ DWÓCH ZJAZDÓW Z DROGI PUBLICZNEJ I LINII ENERGETYCZNEJ SN 15 kV /kat. obiektu VIII i IV/ w miejscowości: Kębłowo gm. Miłosław
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, 62 – 300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Wojska Polskiego 1, 62 – 300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 6 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Gminy Nekla w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci wodociągowej w miejscowości: Nekla, Starczanowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 5 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 125/90/63/PE w miejscowości: Przyborki, Psary Polskie, Nowy Folwark
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 12.05.2009 r., została wydana dla Gminy Września, decyzja o pozwoleniu na budowę: PRZEBUDOWA DRÓG W ULICACH: MONIUSZKI, CHOPINA, 3-go MAJA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU, BUDOWA 1O MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, REMONT NAWIERZCHNI I PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY STAROSTWIE w miejscowości: Września, rejon ulic; Moniuszki, Chopina, 3-go Maja
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11.05.2009 r, została wydana dla Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział - Zakład Dystrybucji Gazu Poznań, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI GAZOWEJ śr/c Dz 63 L = 132 m /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości: Nekla, ul. Irysowa
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 kwietnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Grobla 15 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej śr/c Dz 63 L=132,0 m w miejscowości: Nekla, ul. Irysowa
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10.04.2009 r., została wydana dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, decyzja o pozwoleniu na budowę: SIECI GAZOWEJ śr/c PE 63 L = 180 m /kat. obiektu XXVI/ w miejscowości: Miłosław, oś. Łokietka
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2009 r. dla XS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września decyzji o pozwoleniu na budowę: HALI MAGAZYNOWEJ Z BUDYNKIEM SOCJALNO–BIUROWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, TRAFOSTACJI, ZBIORNIKA P.POŻAROWEGO, PORTIERNI, WJAZDU NA DZIAŁKĘ Z DROGI PUBLICZNEJ /kat. obiektu XVIII/ w miejscowości: Września, ul. Słowackiego/Strzykały
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 06.04.2009 r., została wydana dla ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, decyzja o pozwoleniu na budowę: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN 0,4 kV, BUDOWA: NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN 0,4 kV Z OŚWIETLENIEM TERENU I PRZYŁĄCZAMI NAPOWIETRZNYMI DO BUDYNKÓW, PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH KABLOWYCH nN 0,4 kV ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI /kat. obiektu XXVI/ w miejscowościach: Kleparz, Grzybowo
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonanie urządzenia wodnego: a)na działce nr 36 wykonanie - zamiana istniejącego śladu rowu na rurociąg o średnicy 600 mm i długości 357,60 mb (po trasie rowu) jako kolektor D 5, b)na działce nr 36 wykonanie ośmiu zbieraczy o średnicy 200 mm i łącznej długości 581,80 mb
Starosta Wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu KRISPOL Sp. z o.o., Psary Małe ul. Budowlana 1 pozwolenia na budowę HALI MAGAZYNOWEJ Z SUWNICĄ /KAT. OBIEKTU XVIII/
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o wydaniu w dniu 9 marca 2009 r. dla KRISPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych ul.Budowlana 1, decyzji o pozwoleniu na budowę: HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ Z BUDYNKIEM BIUROWYM I ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ PORTIERNI, PARKINGU, DRÓG DOJAZDOWYCH I SIECI WEWNĘTRZNYCH /KAT.OBIEKTU XVIII/ w miejscowości Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009: - zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, - zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948P) Bierzglinek - Gozdowo”
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury zatrudniona zostanie Pani Ewa Konarzewska-Michalak
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MATEX sp.z o.o Starczanowo 4, 62-330 Nekla w następującym zakresie: 1.wykonanie urządzenia wodnego 2.wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu (działka nr 43/2) dla pracowników MATEX sp. z o.o w Starczanowie.
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o złożeniu przez XS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, wniosku o pozwolenie na budowę: hali magazynowej z budynkiem socjalno – biurowym wraz z infrastrukturą techniczną, trafostacji, zbiornika wody ppoż., portierni, wjazdu na działkę w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o złożeniu przez KRISPOL Sp. z o.o., Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, wniosku o pozwolenie na budowę: hali magazynowej z suwnicą w miejscowości: Września na działce o nr ewid. gruntu: 4442/41.
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o złożeniu przez KRISPOL Sp. z o.o., Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, wniosku o pozwolenie na budowę: hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym + portierni, parkingu, dróg dojazdowych i sieci wewnętrznych w miejscowości: Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla MDS Poland – Multi Dynamic System sp. z o.o ul. Bukowa 72,74 Bierzglinek, 62-300 Września w następującym zakresie: 1.wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu MDS Poland – Multi Dynamic System sp. z o.o Bierzglinek (działka nr 264/3 i 264/4) poprzez drenaż rozsączający ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych w ilości: Qs = 6,3 l/s Qd = 1,2, m3/d Qroczne = 430,04 m3/rok 2. wykonanie drenażu do rozsączania wody deszczowej w gruncie: powierzchnia systemu rozsączania wynosi 6,0 x 14,0m = 84 m2, średnia głębokość posadowienia drenażu rozsączającego 0,50 m p.p.t, tj.min 1,0 m nad poziomem wody gruntowej.
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w prowadzonym przez Starostwo publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.wrzesnia.powiat.pl zakładka: informacje o środowisku) umieszczono dane o wydaniu w dniu 22 stycznia 2008 r. Nadleśnictwu Jarocin, decyzji o pozwoleniu na: PRZEBUDOWĘ ROWU „PRZERWICA” ORAZ BUDOWĘ ROWU „KIERZEK – PODKOWA” / kat. obiektu XXVII/ w miejscowości obręb Czeszewo
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla GESCRAP POLSKA sp. z o.o. ul. Jagodowa 4, 62-300 Września w następującym zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu GESCRAP POLSKA sp. z o.o. ul. Jagodowa 4 62-300 Września