AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji (nie istnieje) » Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396);

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – art. 18

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88 poz. 966)

4. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora:

- Zarządzenie nr 32 Dyrektora SPZOZ we Wrześni z dnia 12 września 2005 r.

- Zarządzenie nr 33 Dyrektora SPZOZ we Wrześni z dnia 12 września 2005 r.

 

W zakładzie prowadzone są następujące centralne rejestry:

- rejestry medyczne: Księga Główna, Księga Odmów, Księga Oddziałowa, Księga Noworodków, Księga Zgonów, Księga Ambulatoryjna Pomocy Doraźnej;

 

5. Rejestr skarg i wniosków;

 

6. Rejestr aktów wewnętrznych;

 

Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorowa jest udostępniania  na zasadach określonych ww. rozporządzeniu i zarządzeniach Dyrektorach w Dziale Zarządzania, Informacji Medycznej i Marketingu. W celu przechowywania dokumentacji prowadzone jest archiwum.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (14/02/2006 14:30:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (14/02/2006 14:30:13)