AAA|rss

350 / 2009 z dnia 29.04.2009 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2009 r.

408 / 2009 z dnia 21.07.2009 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I półrocze 2009 r.

443 / 2009 z dnia 27.10.2009 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2009 r.

496 / 2010 z dnia 26.01.2010 r. - informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2009 r.

511 / 2010 z dnia 17.03.2010 r. - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2009 rok

512 / 2010 z dnia 17.03.2010 r. - zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2009 rok

547 / 2010 z dnia 25.05.2010 r. - informacja o wykonaniu budżetu powiatu w roku budżetowym 2009 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki