AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 32/2013

PROTOKÓŁ NR 32/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 9 maja 2013 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

  1. Omówienie protokołu z kontroli wydatków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za rok 2012.

  2. Analiza Uchwały Nr SO-0954/50/5/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego
    za rok 2012.

  3. Ustalenie terminów kontroli sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok.


Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z kontroli wydatków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za rok 2012 oraz wyjaśnienie naczelnika wydziału na okoliczność stopnia realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami naczelnika wydziału pani U. Łabędy na okoliczność stopnia realizacji budżetu w zakresie zadania wskazanego w rozdziale 90002 § 4300 nie zgłosiła żadnych uwag.

Wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań objętych kontrolą.


Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ustalenia zawarte w protokole.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Komisji i 5 głosowało „za” przyjęciem ustaleń.


Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2012.

W związku ze stwierdzeniem przez Izbę, iż wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.218,90 zł, w tym zobowiązania w wysokości 4.206,50 zł przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu - Zakup usług remontowych, a ponadto, jak zauważa Izba – usługi remontowe nie należą do wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki, o czym przesądza art. 12 ust. 8 pkt e) ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę.

Komisja zwróci się z pismem do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie powyższej sprawy.


Ad. 3.

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 21 maja br. o godz. 14:00.


Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:17:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:08)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.