AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 3 / 2015
 

PROTOKÓŁ NR 3/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 26 stycznia 2015 r.Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:


  1. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

  2. Wstępne ustalenia dotyczące planu kontroli na I kwartał 2015 roku.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie.


Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.


Ad. 1.

Przewodnicząca komisji odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła plan pracy na 2015 rok – załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 2.

W przypadku przyjęcia przez Radę Powiatu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, ustalono, że:

1. kontrolę w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w zakresie dokonanych zamówień publicznych w 2014 roku, zgodnie z § 70 Statutu   Powiatu Wrzesińskiego przeprowadzi zespół kontrolny w osobach: radny Przemysław Hirschfeld, radny Przemysław Kuczora oraz radny Stefan Tomczak.

Ustalono również, że przewodniczącym zespołu kontrolnego będzie radny P. Hirschfeld.

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 3 lutego 2015 roku, o godz. 13:00.


2. kontrola dotacji udzielonych stowarzyszeniom na działalność publiczną w 2014 roku w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzi zespół kontrolny w osobach: radna Maria Taciak, radna Henryka Waligóra oraz radny Czesław Borkowski.

Ustalono, że przewodniczącą zespołu kontrolnego będzie radna M. Taciak.

Kontrola odbędzie się w dniach od 5 do 6 lutego 2015 roku.


Ad. 3.

W punkcie „wolne głosy i wnioski” radni nie podjęli dyskusji.


Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia przewodnicząca komisji zamknęła 2 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca komisji

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:24:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:26:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:26:12)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.