AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 45/2014
 

PROTOKÓŁ NR 45/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 5 marca 2014 r.

Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia – punkt zrealizowany.

  2. Przyjęcie protokołu z kontroli w Starostwie Powiatowym w zakresie zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku ( art. 68 ustawy o finansach publicznych).

  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia celem omówienia harmonogramu prac w sprawie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Zakończenie.


Ad. 2.

Komisja jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła protokół z kontroli zarządczej sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku ( art. 68 ustawy o finansach publicznych) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do określonych standardów kontroli zarządczej podjęte zostały odpowiednie działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz podległych jednostkach organizacyjnych.

Ad. 3.

Komisja ustaliła, że na następnym posiedzeniu, które odbędzie się 17 marca 2014 roku, o godz. 13:00 opracuje harmonogram i zakres prac związanych z kontrolą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok.


Ad. 4.

W punkcie tym członkowie komisji nie podjęli dyskusji.


Ad. 5.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca Komisji M. Taciak zamknęła 45 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.Przewodnicząca Komisji

/-/ Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor


Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:34:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:37:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:37:37)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.