AAA|rss

Lista wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej, wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szybicki Spółka Jawna, Os. Powstańców Warszawy 1/97, 61-656 Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego CPV – 34113000-2)