AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 31/2013

PROTOKÓŁ NR 31/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 26 kwietnia 2013 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

  1. Kontynuowanie czynności kontrolnych oceny ściągalności podatków oraz działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania w roku 2012.

  2. Kontrola wydatków z działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

  3. Ustalenie zespołów do kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.


Ad. 1.

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami sporządzonymi przez skarbnika powiatu Beatę Walkowiak, w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu opłat i dochodów z najmu.

Komisja przyjęła wyjaśnienia w pełnym zakresie i nie wniosła uwag.


Ad. 2.

Podjęcie czynności kontrolnych w zakresie działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie zadań, o których mowa w protokole z dnia 19 kwietnia 2013 roku, dokumentację źródłową umożliwiającą przeprowadzenie kontroli przedłożyła pani naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Urszula Łabęda.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji, że przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli nastąpi na następnym posiedzeniu Komisji po przedłożeniu żądanych przez Komisję wyjaśnień.

Ustalono termin posiedzenia na dzień 9 maja 2013 r.

Ad. 3.

Komisja ustaliła skład osobowy zespołów kontrolnych, a także obszary kontroli realizacji wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2012.

Zespoły przeprowadzą kontrole w następującym zakresie:

1. dochody budżetowe - M. Przyjemski, P. Hirschfeld,

2. wydatki budżetowe – M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

3. rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej - M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

4. realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych - M. Przyjemski, P. Hirschfeld

5. sprawozdania statystyczne oraz ich zgodności z układem wykonawczym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6. zobowiązania wymagalne - M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

7. zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie - H. Waligóra i J. Balcerzak,

8. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,

9. ocena sporządzonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 wraz częścią opisową,


10. wyrażenie opinii o sprawozdaniach finansowych,

11. wyrażenie opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Komisja ustaliła, że kontrola dotycząca punktów 7, 8, 9, 10 wykonana zostanie w terminie ustalonym na posiedzeniu komisji 9 maja 2013 r.

       

Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:15:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:04)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.