AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2006

Lista wiadomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (Asystent / Asystentka Starosty)
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako obręb Września, arkusz mapy 31, działka nr 3846/4 o pow. 1,0903 ha