AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 25/2013

PROTOKÓŁ NR 25/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 stycznia 2013 r
.


Przewodnicząca Komisji otworzyła 25 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje.


Lista obecności w załączeniu.


Przewodnicząca komisji zaproponowała następujący porządek obrad:

 1. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.

 2. Omówienie planu pracy komisji na I kwartał 2013 roku.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, zatem przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.


Ad. 1.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2012 roku – stanowi ono załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Termin kontroli w Wydziale Promocji i Kultury w zakresie wydatków na promocję powiatu wrzesińskiego w 2012 roku został ustalony na dzień 20-21 lutego 2013 roku.

Komisja zwróci się z pismem do naczelnika w. wym. wydziału o przygotowanie następujących dokumentów:

 • plan budżetu na rok 2012,

 • budżet po zmianach na dzień 31.12.2012,

 • zestawienie zadań finansowanych w dziale promocji – w jakim zakresie
  i na jakiego rodzaju działalność były wydatkowane środki finansowe
  w roku 2012.


Ad. 3.

Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.


Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca M. Taciak zamknęła 25 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Protokołowała:


Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:02)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.