AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2002 (I kadencja)

Uchwały Rady 2002 (I kadencja)

Uchwały Zarządu 2002 (I kadencja)

Archiwalne uchwały zostały spakowane w formacie .zip. Po pobraniu poniższych plików należy je rozpakować.

245-XLII-02.zip (245 / XLII / 2002 z dnia 25.09.2002 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002.)
244-XLII-02.zip (244 / XLII / 2002 z dnia 25.09.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok.)
243-XLII-02.zip (243 / XLII / 2002 z dnia 25.09.2002 r. - w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2002 kredytu długoterminowego. )
242-XLII-02.zip (242 / XLII / 2002 z dnia 25.09.2002 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym. )
241-XLI-02.zip (241 / XLI / 2002 z dnia 28.08.2002 r. - w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z powiatem Smolewicze (Białoruś). )
240-XLI-02.zip (240 / XLI / 2002 z dnia 28.08.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
239-XLI-02.zip (239 / XLI / 2002 z dnia 28.08.2002 r. - w sprawie wyboru banku do kompleksowej obsługi budżetu Powiatu Wrzesińskiego. )
238-XL-02.zip (238 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
237-XL-02.zip (237 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości w Zielińcu. )
236-XL-02.zip (236 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie nadania statutów szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. )
235-XL-02.zip (235 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XXXII/02 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6.02.2002 r. )
233-XL-02.zip (233 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/XXXVIII/02 o podziale środków finansowych PFRON na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. )
232-XL-02.zip (232 / XL / 2002 z dnia 3.07.2002 r. - w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu. )
231-XXXIX-02.zip (231 / XXXIX / 2002 z dnia 29.05.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
229-XXXIX-02.zip (229 / XXXIX / 2002 z dnia 29.05.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych w budynku internatu ZSZ im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1. )
228-XXXIX-02.zip (228 / XXXIX / 2002 z dnia 29.05.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością powiatu, położonych we Wrześni oznaczonymi działkami 3703/11 i 3703/5. )
227-XXXVIII-02.zip (227 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie podziału środków finansowych PFRON na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. )
226-XXXVIII-02.zip (226 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji. )
225-XXXVIII-02.zip (225 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. )
224-XXXVIII-02.zip (224 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Geodezji i Budownictwa. )
223-XXXVIII-02.zip (223 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Dróg oraz Łączności. )
222-XVIII-02.zip (222 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu dokonania wyboru banku obsługującego budżet powiatu. )
221-XXXVIII-02.zip (221 / XXXVIII / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. )
220-XXXVII-02.zip (220 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
219-XXXVII-02.zip (219 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski. )
218-XXXVII-02.zip (218 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do spółki pod nazwą "Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego" S.A. )
217-XXXVII-02.zip (217 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie uchylenia uchwały Nr 205/XXXV/2001 z dnia 28.XII.2001 r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do grona założycieli spółki "Wrzesińskie Centrum Gospodarcze" sp. z o.o. )
216-XXXVII-02.zip (216 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. )
215-XXXVII-02.zip (215 / XXXVII / 2002 z dnia 27.03.2002 r. - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. )
214-XXXVI-02.zip (214 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
213-XXXVI-02.zip (213 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR we Wrześni. )
212-XXXVI-02.zip (212 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie utworzenia liceum profilowanego w Zespole Szkół Nr 1. )
211-XXXVI-02.zip (211 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie utworzenia liceum profilowanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. )
210-XXXVI-02.zip (210 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w publiczne szkoły ponadgimnazjalne.)
209-XXXVI-02.zip (209 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 189/XXXII/2001 z dnia 24.10.2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół. )
208-XXXVI-02.zip (208 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września. )
207-XXXVI-02.zip (207 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie herbu i flagi Powiatu Wrzesińskiego. )
206-XXXVI-02.zip (206 / XXXVI / 2002 z dnia 6.02.2002 r. - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2002 rok. )

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (19/05/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (15/05/2018 12:00:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (15/05/2018 12:00:37)