AAA|rss

87 / 2011 z dnia 29.04.2011 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2011 r. 

142 / 2011 z dnia 15.07.2011 r. - informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2011 r.

147 / 2011 z dnia 26.08.2011 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

148 / 2011 z dnia 26.08.2011 r. - zmieniająca uchwałę nr 142/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

175 / 2011 z dnia 31.10.2011 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2011 r.

236 / 2012 z dnia 31.01.2012 r. - informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2011 r.

SO/0955/13/5/Ko/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 r.

252 / 2012 z dnia 27.03.2012 r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok. 

274 / 2012 z dnia 28.05.2012 r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu wrzesińskiego za 2011 rok.

125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r. - w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.