AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 38/2013
 

PROTOKÓŁ NR 38/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 18 listopada 2013 roku


Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła 38 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje – lista obecności
w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

  2. Ustalenie harmonogramu pracy Komisji w IV kwartale 2013 roku.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie.


Ad. 2.

Komisja ustaliła następujące terminy kontroli:

- na 25 listopada 2013 roku, o godz. 13:00 - przesunięto termin kontroli wydatków na infrastrukturę drogową za okres I półrocza 2013 roku,

- grudzień – kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od stycznia do października 2013 roku oraz opracowanie planu pracy Komisji na rok 2014.


Ad. 3.

W punkcie tym członkowie komisji nie zabrali głosu.


Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji Maria Taciak zamknęła 38 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji

/-/Maria Taciak


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:00:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:07:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:07:52)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.