AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 6/2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 25 marca 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji, Maria Taciak otworzyła posiedzenie stwierdzając obecność 6 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3.      Ustalenie:

a)  składu osobowego zespołów kontrolnych,

b) ustalenie terminów kontroli gospodarki finansowej w Zespole Szkół Specjalnych
im. J. Korczaka i Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni za 2014 rok.

4.      Podjęcie dalszych działań w sprawie skargi złożonej przez pana. B. Kwiatkowskiego na działanie przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie.

 

Członkowie komisji przyjęli porządek obrad bez uwag, w związku z czym przewodnicząca komisji przystąpiła do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że w II kwartale 2015 roku są do zrealizowania
2 kontrole gospodarki finansowej za 2014 rok: w Liceum Ogólnokształcącym im.
H. Sienkiewicza we Wrześni oraz w Zespole Szkól Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni.

Na pytanie przewodniczącej, czy kontrole ma przeprowadzić komisja w pełnym składzie, członkowie komisji opowiedzieli się, żeby kontrole przeprowadziły zespoły kontrolne.

Radny P. Kuczora wnosił, aby utrzymać skład osobowy zespołów, które przeprowadziły kontrole w zakresie zadań zapisanych w planie pracy komisji w I kwartale.

Radny P. Hirschfeld nie wyraził zgody i wnioskował o wyznaczenie nowego radnego do pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu kontrolnego.

Zespół w składzie: radny S. Tomczak, radny P. Kuczora i P. Hirschfeld zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
w 2014 roku w terminie do końca kwietnia 2015 roku.

Przewodniczącym zespołu został wybrany radny S. Tomczak.

Drugi zespół kontrolny w składzie: radna M. Taciak – przewodnicząca, radna H. Waligóra
 i radny Cz. Borkowski przeprowadzi kontrolę gospodarki finansowej za 2014 rok w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w dniu 13 kwietnia 2015 roku, o godz. 9:30.

Kontroli poddane zostaną następujące obszary:

- remonty przeprowadzone z budżetu szkół,

- usługi (media),

- delegacje (krajowe i zagraniczne).

Na tę okoliczność zostaną radnym wystawione upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli zostaną poinformowani dyrektorzy placówek i pani skarbnik.

 

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna podtrzymała swoje stanowisko dotyczące skargi pana ………., w którym uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia i postanowiła ponownie przekazać ją do rozpatrzenia wojewodzie wielkopolskiemu zgodnie z art.229 kpa.

W związku z powyższym Komisja uznała za celowe przekazanie dokumentacji w tej sprawie wieceprzewodniczącemu Rady K. Strużyńskiego celem wywołania uchwały Rady Powiatu
w sprawie przekazania skargi  wojewodzie wielkopolskiemu.

 

Ad. 5.

W punkcie tym członkowie Komisji nie podjęli dyskusji.

 

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca M. Taciak zamknęła
5 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

  1. Maria Taciak przewodnicząca komisji …………………………….,
  2. Czesław Borkowski …………………………,
  3. Przemysław Hirschfeld  …………………….,
  4. Przemysław Kuczora …………………….….,
  5. Stefan Tomczak  …………………………….,
  6. Henryka Waligóra ……………………………

 

                       

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (08/05/2015 14:03:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:52)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.