AAA|rss

Status prawny

Status prawny

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni jest jednostką organizacyjną powiatu wrzesińskiego, będącą zarządem dróg powiatowych położonych na obszarze powiatu wrzesińskiego. PZD we Wrześni działa jako jednostka budżetowa powiatu wrzesińskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni jako zarząd drogi wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych - Zarządu Powiatu we Wrześni, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) w zakresie planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni obejmuje swym zakresem działania drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg powiatowych zlokalizowane na obszarze administracyjnym powiatu wrzesińskiego, składającym się z gmin: Kołaczkowo, Nekla, Miłosław, Pyzdry i Września.

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni działa na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r
  Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

 • Ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

 • Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

 • Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,  

 • Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni – Uchwała Nr 85/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.02.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (26/06/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (28/09/2012 12:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (28/09/2012 12:11:34)