AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 26/2013

PROTOKÓŁ NR 26/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 lutego 2013 r
.

Przewodnicząca Komisji otworzyła 26 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje.


Lista obecności w załączeniu.


Przewodnicząca komisji zaproponowała następujący porządek obrad:


  1. Ustalenie tematów, które będą poddane kontroli w Wydziale Promocji i Kultury
    w zakresie wydatków na promocję powiatu wrzesińskiego w 2012 roku.

  2. Wolne głosy i wnioski.

  3. Zakończenie.


Ad. 1.

Na podstawie dokumentów stanowiących załącznik nr 2 do protokołu, otrzymanych od naczelnika Wydziału Promocji i Kultury, Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” ustaliła następujące tematy kontroli:

poz. 7 – Niedziela Rekreacyjno – Sportowa Seniorzy 50+ - współorganizacja,

poz. 11 – materiały promocyjne,

poz. 13 – zaprojektowanie i emisja banneru świątecznego na portalu internetowym,

poz. 19 – organizacja stoiska promocyjnego podczas imprez plenerowych i targów,

poz. 25 – wizyta delegacji z Mołdawii.

Komisja zwróci się do naczelnika Wydziału Promocji i Kultury z prośbą o przygotowanie dokumentów źródłowych potwierdzających wydatki w zakresie wyżej wymienionych tematów. Kontroli zostanie poddany szczegółowo każdy temat, o którym mowa, zatem dokumenty źródłowe, winny dokumentować kwoty wyszczególnione w zakresie zadań
o których mowa, ujętych w załączniku nr 2.

Komisja zwróci się także do skarbnika powiatu o wyjaśnienie przyczyn zwiększenia środków
w budżecie na promocję (w II półroczu) – plan przed zmianą 123.000,- zł, po zmianie
206.600,- zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że czynności kontrolne w Wydziale Promocji i Kultury przeprowadzone zostaną w dniu 20 lutego 2013 roku o godz. 8:30, w związku z tym, Komisja wnosi o przygotowanie dokumentów, które by umożliwiły realizację kontroli.


Ad. 2.

W punkcie tym, członkowie Komisji nie zabrali głosu.


Ad. 3.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca M. Taciak zamknęła
26 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:07:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:06)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.