AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 4/2015

PROTOKÓŁ NR  4/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 12 lutego 2015 r.

 

 

Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Nieobecny radny P. Hirschfeld.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Joanna Suplewska inspektor  w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

2. Kamil Perlik naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum – punkt zrealizowany.

2.      Odczytanie i przyjęcie protokołu z kontroli Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w zakresie  dokonanych zamówień publicznych
w 2014 roku.

3.      Odczytanie i przyjęcie protokołu z kontroli dotacji udzielonych stowarzyszeniom na działalność publiczną w 2014 roku w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie.

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodnicząca komisji przystąpiła do jego realizacji.

 

Ad. 2.

Stefan Tomczak członek zespołu kontrolującego odczytał protokół z kontroli Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w sprawie postępowań
o udzielenie  zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w 2014 roku.

Obecna na posiedzeniu komisji Joanna Suplewska inspektor w wydziale inwestycji udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące terminów realizacji zadań, jak i sposobu ich rozliczania. Wyjaśnienia te zostały zawarte w piśmie stanowiącym załącznik do protokołu z kontroli. 

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 0 „głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła protokół z kontroli Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w zakresie  dokonanych zamówień publicznych
w 2014 roku.

 

Ad. 3.

Przewodnicząca komisji, w obecności Kamila Perlika naczelnika Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich  odczytała protokół z kontroli dotacji udzielonych stowarzyszeniom na działalność publiczną w 2014 roku w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu.

 

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 0 „głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła protokół z kontroli dotacji udzielonych stowarzyszeniom na działalność publiczną w 2014 roku.

Ad. 4.

W punkcie „wolne głosy i wnioski” radni nie podjęli dyskusji.

 

Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła 4 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

1.      Maria Taciak przewodnicząca komisji …………………………….,

2.      Czesław Borkowski …………………………,

3.      Przemysław Kuczora …………………….….,

4.      Stefan Tomczak  …………………………….,

5.      Henryka Waligóra ……………………………

 

                                                                                             

 

 

Protokołowała:

 

Katarzyna Plucińska

inspektor

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (08/05/2015 13:58:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:44:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:44:18)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.