AAA|rss

WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI - stan na dzień 01.01.2012 r.

LP.

Nazwa aktu

Komórka organizacyjna

Data

Zarządzenie nr 25/2007 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 04.09.2007.r.w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PF

04.09.2007.

Decyzja nr 130/2007 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 11.10.2007.r.w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

11.10.2007.

Zarządzenie nr 9/2009 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 01.12.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PT

01.12.2009

Zarządzenie nr 1/2012 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 17.04.2012.r.w sprawie powołania komisji BHP w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PTT

17.04.2012.

Zarządzenie nr 1/2012 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.01.2012.r. w sprawie urlopów dodatkowych przysługujących z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych ze względu na przedłużony czas służby w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

02.01.2012.

Zarządzenie nr 3/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.01.2008.r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP.

PO

02.01.2008.

Zarządzenie nr 5/2011 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.07.2011r. w sprawie powołania nieetatowej grupy operacyjnej Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni.

PR

02.07.2011.

Zarządzenie nr 6/2011 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.07.2011r. w sprawie powołania nieetatowej służby oficera w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni.

PR

02.07.2011.

Zarządzenie nr 7/2010 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 27.07.2010.r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PT

27.07.2010.

Zarządzenie nr 9/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.01.2008.r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PT

02.01.2008.

Zarządzenie nr 10/2008 Komendanta Powiatowego PSP
we Wrześni z dnia 02.01.2008.r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PT/PZ

02.01.2008.

Zarządzenie nr 11/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 02.01.2008.r. w sprawie powołania komisji
do rozstrzygania przetargów w Komendzie Powiatowej PSP
we Wrześni.

PT

02.01.2008.

Rozkaz nr 1/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni
z dnia 02.01.2008.r. w sprawie awaryjnego otwierania magazynów oraz awaryjnego otwierania kasy Komendy Powiatowej PSP
we Wrześni.

PF

02.01.2008.

Zarządzenie nr 1/2012 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie pobrania pogotowia kasowego w 2012 r.

PF

15.01.2012.

Decyzja nr 1/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni
z dnia 31.01.2008.r.w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej PSP
we Wrześni.

POIN

31.01.2008.

Decyzja nr 43/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 16.04.2008.r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

16.04.2008.

Zarządzenie nr 16/2008 Komendanta Powiatowego PSP
we Wrześni z dnia 21.04.2008.r. w sprawie norm zużycia paliwa przez pojazdy oraz sprzęt pożarniczy w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PTT

21.04.2008.

Zarządzenie nr 17/2008 Komendanta Powiatowego PSP
we Wrześni z dnia 21.04.2008.r. w sprawie wykorzystywania pojazdów służbowych KP PSP we Wrześni do celów administracyjnych i gospodarczych.

PTT

21.04.2008.

Decyzja nr 87/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 27.06.2008.r.w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy i służby w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

27.06.2008.

Zarządzenie nr 20/2008 Komendanta Powiatowego PSP
we Wrześni z dnia 03.07.2008.r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

PO

03.07.2008.

Zarządzenie nr 11/2009 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 30.12.2009r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PF

30.12.2009r.

Zarządzenie nr 23/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 04.07.2008.r. w sprawie stosowania stempli w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

04.07.2008.

Zarządzenie nr 24/2008 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 04.07.2008.r. w sprawie powołania komisji do niszczenia nieaktualnych stempli w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.

PO

04.07.2008.

Zarządzenie nr 6/2010 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 6.04.2010r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

PF

06.04.2010.

Zarządzenie nr 9/2011 Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z dnia 06.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w KP PSP we Wrześni

PT

06.12.2011