AAA|rss

2007 r.

53 / 2007 z dnia 24.04.2007 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2007 r.

97 / 2007 z dnia 24.07.2007 r. - informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2007 r.

103 / 2007 z dnia 21.08.2007 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I półrocze 2007 r.

132 / 2007 z dnia 30.10.2007 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2007 r.

194 / 2008 z dnia 11.03.2008 r. - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2007 rok

217 / 2008 z dnia 27.05.2008 r. - informacja o wykonaniu budżetu powiatu w roku budżetowym 2007 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki