AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 36/2013
 

PROTOKÓŁ NR 36 /2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 30 września 2013 roku

 


 

Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła 36 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje – lista obecności w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z kontroli zarządczej oraz przyjęcie oświadczenia naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości dotyczącego Zarządzenia Starosty Wrzesińskiego w sprawie Kodeksu postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.

  2. Przystąpienie do kontroli gospodarki finansowej w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie za okres I półrocza 2013 roku.

  3. Ustalenie terminu wyjazdu do Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie
    i Pietrzykowie.

 

Ad. 1.

W posiedzeniu uczestniczyła pani Jolanta Pielak naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, która oświadczyła, co następuje:

"Stosownie do pisma z dnia 25 stycznia 2012 roku i zawartego w nim polecenia zapoznania pracowników nadzorowanego wydziału z Kodeksem postępowania etycznego, oświadczam, że nie posiadam dokumentu potwierdzającego okoliczność, o której mowa wyżej".

Naczelnik przedłożyła oświadczenie z dnia 19 września 2013 roku, z treści którego wynika, że pracownicy zapoznali się z Kodeksem postępowania etycznego.

Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dalszej części tego punktu Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła protokół z kontroli zarządczej opracowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako Przewodniczącego Zarządu.

 

Ad. 2.

Zespoły kontrolne przystąpiły do czynności kontrolnych gospodarki finansowej w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie za okres I półrocza 2013 roku. Wyjaśnień udzielała pani Anna Trubacz główna księgowa.

Ad. 3.

Wyjazd do Środowiskowych Domów Samopomocy odbędzie się 14 października 2013 roku, o godz. 12:00.


 

Przewodnicząca Komisji

 

/-/ Maria Taciak

Załącznik do protokołu znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 11:14:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 11:16:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 11:16:16)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.