AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2002 (I kadencja)

Uchwały Zarządu 2002 (I kadencja)

Uchwały Zarządu 2002 (I kadencja)

Archiwalne uchwały zostały spakowane w formacie .zip. Po pobraniu poniższych plików należy je rozpakować.

329-2002.zip (329 / 2002 z dnia 15.11.2002 r. - w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Wrześni zestawu komputerowego. )
328-2002.zip (328 / 2002 z dnia 15.11.2002 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
327-2002.zip (327 / 2002 z dnia 15.11.2002 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2003. )
326-2002.zip (326 / 2002 z dnia 05.11.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
325-2002.zip (325 / 2002 z dnia 05.11.2002 r. -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
324-2002.zip (324 / 2002 z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
323-2002.zip (323 / 2002 z dnia 30.10.2002 r. - - w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. )
322-2002.zip (322 / 2002 z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
321-2002.zip (321 / 2002 z dnia 15.10.2002 r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wrzesińskiego. )
320-2002.zip (320 / 2002 z dnia 15.10.2002 r. - w sprawie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych. )
319-2002.zip (319 / 2002 z dnia 15.10.2002 r. - w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11.06.2002 r. w sprawie zaopiniowania planu przychodów i wydatków na 2002 r. SP ZOZ we Wrześni. )
318-2002.zip (318 / 2002 z dnia 02.10.2002 r. - w sprawie powołania komisji do przejęcia zespołu parkowo-pałacowego w Zielińcu, gm. Kołaczkowo, działka nr 235/15 o pow. 7,5797 ha. )
317-2002.zip (317 / 2002 z dnia 02.10.2002 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 225/2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie nadania jednostce organizacyjnej - Turnusowy Ośrodek Socjoterapii - Regulaminu Organizacyjnego. )
316-2002.zip (316 / 2002 z dnia 30.09.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
315-2002.zip (315 / 2002 z dnia 30.09.2002 r. - w sprawie zmainy budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
314-2002.zip (314 / 2002 z dnia 25.09.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
313-2002.zip (313 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez SPZOZ we Wrześni. )
312-2002.zip (312 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie Wyrażenia zgody na przyjecie darowizny przez SPOZ we Wrześnii. )
311-2002.zip (311 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie umorzenia długu Bogusławy Wilińskiej zam. Bierzglinek, ul. Lipowa 8/3 wzgledem Starostwa Powiatowego we Wrześni z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu za lokal mieszkalny oraz przekwalifikowanie. )
310-2002.zip (310 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich na wybrakowanie sprzętu pracowni maszynopisania. )
309-2002.zip (309 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów MOnte Cassino na zakup busów. )
308-2002.zip (308 / 2002 z dnia 17.09.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów MOnte Cassino na sprzedaż autokaru i likwidację fiata 125 p. )
307-2002.zip (307 / 2002 z dnia 28.08.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
306-2002.zip (306 / 2002 z dnia 27.08.2002 r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli. )
305-2002.zip (305 / 2002 z dnia 20.08.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na założenie krat w oknach pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni. )
304-2002.zip (304 / 2002 z dnia 20.08.2002 r. - w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2002 roku )
303-2002.zip (303 / 2002 z dnia 24.07.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
302-2002.zip (302 / 2002 z dnia 24.07.2002 r. - w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. )
301-2002.zip (301 / 2002 z dnia 10.07.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25. )
300-2002.zip (300 / 2002 z dnia 10.07.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
299-2002.zip (299 / 2002 z dnia 10.07.2002 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni. )
298-2002.zip (298 / 2002 z dnia 10.07.2002 r. - w sprawie upoważnienia Dyrektora SP ZOZ we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu jednostki za rok 2002. )
297-2002.zip (297 / 2002 z dnia 10.07.2002 r. - w sprawie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nie ubezpieczonych. )
296-2002.zip (296 / 2002 z dnia 28.06.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002.)
295-2002.zip (295 / 2002 z dnia 28.06.2002 r. - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok. )
294-2002.zip (294 / 2002 z dnia 18.06.2002 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. )
293-2002.zip (293 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. )
292-2002.zip (292 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. )
291-2002.zip (291 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie zmiany do "Regulaminu" Organizacyjnego" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. )
290-2002.zip (290 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie zakupu sprzętu medycznego ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni. )
289-2002.zip (289 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie zaopiniowania planu przychodów i wydatków na 2002 r. SPZOZ we Wrześni. )
288-2002.zip (288 / 2002 z dnia 11.06.2002 r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni. )
287-2002.zip (287 / 2002 z dnia 29.05.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
286-2002.zip (286 / 2002 z dnia 20.05.2002 r. - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. T. Dziamy, Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni. )
285-2002.zip (285 / 2002 z dnia 20.05.2002 r. - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. )
284-2002.zip (284 / 2002 z dnia 13.05.2002 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/2002 z dnia 10.01.2002 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów. )
283-2002.zip (283 / 2002 z dnia 24.04.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
282-2002.zip (282 / 2002 z dnia 18.04.2002 r. - w sprawie zmian do "Regulaminu Organizacyjnego" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. )
281-2002.zip (281 / 2002 z dnia 4.04.2002 r. - w sprawie profili kształcenia. )
280-2002.zip (280 / 2002 z dnia 28.03.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
279-2002.zip (279 / 2002 z dnia 28.03.2002 r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2001 rok. )
278-2002.zip (278 / 2002 z dnia 18.03.2002 r. - w sprawie ogłoszenia przetargu, zastosowania formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego 2, oznaczonej jako działka Nr 4413 o powierzchni 0,4013 ha. )
277-2002.zip (277 / 2002 z dnia 11.03.2002 r. - w sprawie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych. )
276-2002.zip (276 / 2002 z dnia 11.03.2002 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 218 / 2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2001 r. dotyczącej powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. )
275-2002.zip (275 / 2002 z dnia 11.03.2002 r. - dotycząca zaopiniowania wniosków dyrektorów szkół Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. )
274-2002.zip (274 / 2002 z dnia 4.03.2002 r. - w sprawie uchylenia uchwały Nr 259 / 2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20.11.2001 r. )
273-2002.zip (273 / 2002 z dnia 18.02.2002 r. - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. )
272-2002.zip (272 / 2002 z dnia 18.02.2002 r. - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok )
271-2002.zip (271 / 2002 z dnia 18.02.2002 r. - w sprawie użyczenia i oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonych w Bierzglinku, gmina Września. )
270-2002.zip (270 / 2002 z dnia 11.02.2002 r. - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
269-2002.zip (269 / 2002 z dnia 11.02.2002 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 267 / 2002 z dnia 10.01.2002 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów. )
268-2002.zip (268 / 2002 z dnia 14.01.2002 r. - w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2002. )
267-2002.zip (267 / 2002 z dnia 10.01.2002 r. - w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów. )

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (19/05/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (23/01/2019 13:37:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (23/01/2019 13:37:30)