AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2014

Lista wiadomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 grudnia 2014 r. została wydana decyzja nr 870/2014, znak: WB.6740.832.2014, o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego nr 650/2014 znak: WB.6740.615.2014 z dnia 19 września 2014 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NOWEJ GENERACJI CRAFTER WE WRZEŚNI
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informacje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 195/1, położonej w Psarach Polskich, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą PO1F/00014435/3, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie wnioskodawcy na budowę dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami telesterowniczymi.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy ”KRZEM” Sp. z o.o. Ptaszkowice 65, 98-161 Zapolice – Zakład Produkcji Suszu Jajecznego w Bieganowie gm. Kołaczkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 11.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Decyzja nr 855/2014
o zmianie pozwolenia na budowę.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko geologa powiatowego wybrany został Pan Michał Krzyżanowski
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 26.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Eugeniusza i Jolanty Hyżorek
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o.o.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Produkcji Rolnej ROLNIK
Starosta Wrzesiński informuje
o wyborze kandydata na stanowisko PODINSPEKTOR W REFERACIE DRÓG POWIATOWYCH
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 12.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy ”KRZEM” Sp. z o.o
Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza
do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego
Zawiadomienie
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 listopada 2014 roku wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni wykaz dotyczący oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 9, usytuowanego w budynku posadowionym na stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 10.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wydawnictwa KROPKA.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław
Starostwo Powiatowe we Wrześni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy FX ENERGY POLAND Sp. z o.o.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Wandy Ratajczak – Zakład Stolarski Białe Piątkowo
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Magdaleny Waligóra - Szymańskiej
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Urszuli Rębas zam. Nekla
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 30 października 2014 r. została wydana decyzja nr 765/2014, znak: WB.6740.727.2014, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 535/2014 znak: WB.6740.532.2013 z dnia 31 lipca 2014 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 30 października 2014 r. została wydana decyzja nr 763/2014, znak: WB.6740.726.2014, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 kV
UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 24 października 2014 r. została wydana decyzja nr 749/014, znak: WB.6740.542.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALSCY Sp. j. ul. Działkowców 11, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 68, 71 i 212 o łącznej powierzchni 5,1726, położonej w Mystkach, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
Uwaga! Producenci owoców i warzyw!
15 Października ostatecznym terminem składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 października 2014 r. została wydana decyzja nr 706/2014, znak: WB.6740.598.2014, o pozwoleniu na budowę pozwolenia na budowę dla: Centrum Paliw i Rozpuszczalników /kat. obiektu XX/.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 października 2014 r. została wydana decyzja nr 701/2014, znak: WB.6740.564.2014, o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego nr 490/2013 znak: WB.6740.338.2013 z dnia 31 lipca 2013 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRZEŚNIA etap I – budowa elektrowni wiatrowych i układu komunikacyjnego.
Zarząd Powiatu we Wrześni
ogłasza I rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 09.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Wrzesińskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu we Wrześni, z siedzibą ul. Chopina 10, 62-300 Września w związku z realizacją inwestycji – projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2159P relacji Września-Czerniejewo.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Geolog Powiatowy.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 29 września 2014 r. została wydana decyzja nr 673/014, znak: WB.6740.547.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na odcinku Kruszyny – DW 442
Starosta Wrzesiński udziela zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na odcinku Kruszyny – DW 442
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 02.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Henryka Pytlewskiego zam. Gierłatowo
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 września 2014 r. została wydana decyzja nr 668/2014, znak: WB.6740.683.2014, o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego nr 631/2013 znak: WB.6740.401.2013 z dnia 26 września 2013 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI /kat. obiektów: XVIII i VIII/.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
W związku z pracami nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” zwracamy się o zgłaszanie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 września 2014 r. została wydana decyzja nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NOWEJ GENERACJI CRAFTER WE WRZEŚNI
Uwaga! Producenci owoców i warzyw!
Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALSCY Sp. j. ul. Działkowców 11, 62-300 Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
o wyłożeniu następujących dokumentów: 1. Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na obszarze gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław (zwanych dalej w skrócie UPUL) 2. Prognozę oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 30 lipca 2014 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 9 września 2014 r. została wydana decyzja nr 627/2014, znak: WB.6740.580.2014, o pozwoleniu na budowę dla: FERMY NOREK na działkach oznaczonych nr ewid.: 2, 4/3, 5/2, 4/4, obręb Kawęczyn.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 2 września 2014 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego na działce nr 3705/1 we Wrześni przy ul. Miłosławskiej.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego dla gospodarstwa agroturystycznego położonego na działce o nr ewid. 147/9 w m. Bugaj gm. Miłosław ( obecnie działka o nr ewid. 147/13 i 147/14 obręb Bugaj).
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 1 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na odcinku Kruszyny – DW 442, na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 16, 92, 252/1 – ark. 1, dz. 759, 758/2 726/2 – ark. 4, obręb Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna 303004_ 5, Pyzdry – obszar wiejski.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 19.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego AGROPOL Sp. z o.o. Sokołowo ul. Szlachecka 26, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja nr 569/2014, znak: WB.6740.490.2014, o pozwoleniu na budowę dla: ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO ZE STANOWISKIEM PRZEŁADUNKU CYSTERN DROGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XX/ na działce oznaczonej numerem ewid. 49/6, obręb Borzykowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Remigiusza Borczuch zam. Zasutowo
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 31 lipca 2014 r. została wydana decyzja nr 535/2014, znak: WB.6740.532.2014, o pozwoleniu na budowę HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
Starosta Wrzesiński informuje
o przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na obszarze gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław (zwanego dalej w skrócie UPUL) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla dla EKO-MEW Jan Blatkiewicz, ul. Łokietka 32-34, 66-400 Gorzów Wlkp. działającego z upoważnienia Gminy Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 lipca 2014 r. została wydana decyzja nr 496/2014, znak: WB.6740.438.2014, o pozwoleniu na budowę TRZECH OBÓR DLA BYDŁA OPASOWEGO w ramach przebudowy i rozbudowy gospodarstwa rolnego /kat. obiektu II/.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działek nr 68, 71 i 212, położonej w Mystkach, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą PO1F/00028939/7, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie wnioskodawcy na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Września – Miłosław, w szczególności na wykonanie prac polegających na demontażu istniejącego odcinka linii 110 kV w postaci przewodów fazowych i odgromowych i w jego miejsce montażu nowych przewodów oraz demontażu starego i montażu nowego słupa kratowego nr 71.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.07.2014 r. na wniosek Pana Krzysztofa Sobera, pełnomocnika AUTO-SPA Spółka z o.o. ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wrzesińskiego nr WBŚ.6341.12.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie gmin: Września, Nekla i Kołaczkowo (z wyłączeniem wsi Spławie).
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 03.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla AUTO COMPLEX Grzegorz Skorupka ul. Mostowa 6, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 lipca 2014 r. została wydana decyzja nr 452/2014, znak: WB.6740.389.2014, o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU MOTOCYKLOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ /kat. obiektu XVII/.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: starszy informatyk, został wybrany: Pan SŁAWOMIR JARANTOWSKI.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 czerwca 2014 r. została wydana decyzja nr 425/2014, znak: WB.6740.296.2014, o pozwoleniu na budowę CENTRUM HANDLOWO –USŁUGOWEGO „KARUZELA” /kat. obiektu XVII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Mirosława Zielińskiego zam. Sędziwojewo.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18 czerwca 2014 r. została wydana decyzja nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2005 r. nr 378/2005 o pozwoleniu na budowę: KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI /kat. obiektu XXVI/.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 czerwca 2014 r. została wydana decyzja nr 381/2014, znak: WB.6740.258.2014, o pozwoleniu na budowę dla: PRZEBUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 kV /kat. obiektu XXVI/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Edwarda Maciejewskiego zam. Bierzglinek.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 26.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Rajmunda i Edyty Gąsiorek.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 3 czerwca 2014 r. została wydana decyzja nr 360/2014, znak: WB.6740.320.2014, o pozwoleniu na budowę BUDYNKU INWENTARSKO – MAGAZYNOWEGO ORAZ SILOSU PASZOWEGO /budynek inwentarsko – magazynowy - kat. obiektu II, silos - kat. obiektu VIII/.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 348/2014, znak: WB.6740.283.2014, o pozwoleniu na budowę ZAKŁADU PRODUKCJI SUSZU JAJECZNEGO /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 21.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy informatyk.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 327/2014, znak: WB.6740.220.2014, o pozwoleniu na budowę SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP II /kat. obiektu XXVI/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marcina Zaremby zam. Kołaczkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska5, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Betoniarskiego PIOTROWSCY Sp. j. ul. Dworcowa 22A, 62-330 Nekla.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 316/2014, znak: WB.6740.277.2014, o pozwoleniu na budowę SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP I b /kat. obiektu XXVI/.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 318/2014, znak: WB.6740.279.2014, o pozwoleniu na budowę SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP I a /kat. obiektu XXVI/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EW Niechanowo ul. Odzieżowa 12C/1 71-502 Szczecin.
Starostwo Powiatowe we Wrześni
że z dniem 7 maja 2014 r. rozpoczął się nabór wniosków na demontaż i utylizację azbestu.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 08.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.51.2013 z dnia 03.12.2013 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Inalfa Roof Systems Polska sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 287/2014, znak: WB.6740.214.2014, o pozwoleniu na budowę SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP III /kat. obiektu XXVI/.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy informatyk.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-96/10 z dnia 17.01.2011 r. udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 286/2014, znak: WB.6740.221.2014, o pozwoleniu na budowę SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP IV /kat. obiektu XXVI/
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 6 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 280/2014, znak: WB.6740.200.2014, o pozwoleniu na budowę WĘZŁA BETONIARSKIEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XVIII, XIX/.
Starosta Wrzesiński informuje
że na wniosek DOMREL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Odzieżowa 12C/1, w dniu 24.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.15.2013 z dnia 26.04.2013 r. udzielonego firmie DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości została wybrana pani Katarzyna Czech.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Wojciecha Zajdowicza zam. Kołaczkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 09.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2014 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.10.2014 dla Gminy Września w zakresie wykonania urządzeń wodnych – likwidacja urządzeń wodnych: likwidacja sieci drenarskiej oraz rowów melioracji szczegółowej i rowów bez nazwy na działkach w obrębach ewidencyjnych Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo i Grzymysławice.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09 411 Płock.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 10.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 10.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Adama Czerniaka zam. Szemborowo gm. Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 4 marca 2014 r. została wydana decyzja nr 110/2014, znak: WB.6740.26.2014, o pozwolenia na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ /kat. obiektu XXIX/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jana Drabina zam. Czerniejewo.
Decyzja nr 91/2014
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań w imieniu której działa pełnomocnik, pan Tomasz Frugała z dnia 16 stycznia 2014 r., zatwierdzam projekt budowlany i udzielam inwestorowi: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań pozwolenia na budowę dla: PRZEBUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 kV /kat. obiektu XXVI/.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora następujących jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński:
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego St. Tomaszewski, M Sobik, Sł. Tomaszewski Sp. j. ul. Raczyńskich 25, 63-000 Środa Wlkp – Zakład Produkcyjny w Miłosławiu ul. Pałczyńska 17, 62-320 Miłosław.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 22.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Września Galeria Handlowa Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7A/1 01-651 Warszawa.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla Tarkett Polska sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A 62-322 Orzechowo.
Informacja o wynikach naboru
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny, uwzględniając wysoki poziom wiedzy, a także doświadczenie w pracy w administracji samorządowej postanowiła wskazać Panią Kamilę Chmielarz-Suszkę na stanowisko radcy prawnego.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2014 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 stycznia 2014 r. została wydana decyzja nr 18/2014, znak: WB.6740.810/2013 o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Sławomira i Alicji Zgoła oraz Haliny Zgoła.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września.
Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia
o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dl projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)