AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 39/2013
 

Protokół nr 39/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 25 listopada 2013 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła 39 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować

decyzje – lista obecności w załączeniu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia – punkt zrealizowany.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Kontrola wydatków na infrastrukturę drogową za okres I półrocza 2013 roku.

 4. Omówienie planu kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od stycznia do października 2013 roku.

 5. Wstępne omówienie propozycji planu pracy Komisji na rok 2014.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia, w związku z czym przewodnicząca komisji przystąpiła do jego realizacji.


Ad. 3.

Komisja przeprowadziła kontrolę wydatków na infrastrukturę drogową za okres I półrocza 2013 roku.

Materiały do kontroli zostały przygotowane i przedłożone przez Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Jolantę Kubczak, która uczestniczyła w posiedzeniu komisji i udzielała wyjaśnień na zgłaszane pytania.


Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

 1. planem finansowym ustalonym na dzień 1 stycznia 2013 roku,

 2. wykazem inwestycji drogowych przyjętych w uchwale budżetowej, jak również wprowadzonymi zmianami w ciągu roku budżetowego,

 3. wykazem rzeczowym i finansowym w zakresie przeprowadzonych remontów
  i inwestycji w okresie I półrocza 2013 roku,

 4. zestawieniem środków finansowych przeznaczonych i wykorzystanych na zimowe utrzymanie dróg.


Komisja postanowiła, aby Kierownik Referatu uzupełnił dokumentację przedstawiając stopień zaawansowania realizacji inwestycji dotyczących:

- budowy chodnika w m. Krzywa Góra,

- budowy chodnika w m. Września ul. Witkowska,

- budowy chodnika w m. Targowa Górka,

- przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki

oraz o uszczegółowienie informacji dotyczących remontów cząstkowych wykonanych masą mineralno – asfaltową na ciepło, na które wydatkowano kwotę 137.628,91 zł.


Ad. 4.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała termin następnego posiedzenia na dzień 9 grudnia 2013 roku, na którym kontynuowane będą czynności kontrolne w zakresie wydatków na infrastrukturę drogową.

Ponadto na posiedzeniu Komisja przeprowadzi kontrolę realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od stycznia do października 2013 roku.


Ad. 5.

Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Komisji, aby przygotowali tematy do planu pracy komisji na 2014 rok.


Ad. 6.

W punkcie tym nie podjęto dyskusji.


Ad. 7.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca Komisji M. Taciak zamknęła 39 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji

/-/Maria Taciak


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektorOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taciak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:07:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:08:02)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.