AAA|rss

Lista wiadomości
Budżetowo–Finansowa
Posiedzenie Komisji odbędzie się 22 grudnia 2008 r., o godz. 10:00, w sali nr 117 (Biuro Rady) Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Zdrowia i Opieki Społecznej
Posiedzenie Komisji odbędzie się 22 grudnia 2008 r., o godz. 8:00, w sali nr 117 (Biuro Rady) Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Budżetowo–Finansowa
Posiedzenie Komisji odbędzie się 27 listopada 2008 r., o godz. 15:00, w sali nr 112 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Rozwoju Lokalnego
Posiedzenie Komisji odbędzie się 27 listopada 2008 r., o godz. 9:00, w Gościńcu "Darz Bór" w Bugaju k/Miłosławia
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki razem z Powiatową Radą Sportu
Posiedzenie Komisji odbędzie się 26 listopada 2008 r., o godz. 13:30, w sali nr 112 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Zdrowia i Opieki Społecznej
Posiedzenie Komisji odbędzie się 26 listopada 2008 r., o godz. 9:00, w Zielińcu
Rozwoju Lokalnego
Posiedzenie Komisji odbędzie się 4 listopada 2008 r., o godz. 16:45, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie
Zdrowia i Opieki Społecznej
Posiedzenie Komisji odbędzie się 22 września 2008 r., o godz. 10:00, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Posiedzenie Komisji odbędzie się 21 sierpnia 2008 r., o godz. 14:30, w sali nr 112 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Budżetowo – Finansowa
Posiedzenie Komisji odbędzie się 20 sierpnia 2008 r., o godz. 13:30, w sali nr 112 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Budżetowo – Finansowa
Posiedzenie obydwu Komisji odbędzie się 26 czerwca 2008 r., o godz. 14:00, w sali nr 117 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Zdrowia i Opieki Społecznej
Posiedzenie Komisji odbędzie się 25 czerwca 2008 r., o godz. 10:00, w sali nr 117 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10
Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
Posiedzenie obydwu Komisji odbędzie się 23 czerwca 2008 r., o godz. 10:00, w sali nr 117 Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10