AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Powiatowe służby, inspekcje i straże » Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej » Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

 

 1. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

 • strony internetowe KP PSP,

 • pocztę elektroniczną,

 • faksy.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

 2. KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

 3. KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

 4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 5. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP , co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

 6. Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres: kppspwrzesnia@psp.wlkp.pl

  • faksem na nr: (61) 222-07-77,

  • osobiście na piśmie w sekretariacie KP PSP

Dokument wprowadzający powyższe zasady