AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Zamówienia Publiczne » 2014

Lista wiadomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, oddział w Poznaniu ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Compensa T.U.S.A Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Inter Polska S.A. Oddział w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy „Alba PPHU”, Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c., ul. Kostrzyńska 20/1, 61-042 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 62-300 Września - część IV, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Medi – System Krankenhausberatungs - und einrichtungs GmbH, Ahorn strasse 04, GVZ Freinenbrink, 15537 Grunheide, Niemcy.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 62-300 Września - część III, jako najkorzystniejszej oferty Mega System sp. z o.o., ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 6 – obszar miasta Września
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 5 – obszar gminy Września
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 4 – obszar gminy Pyzdry
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 3 – obszar gminy Nekla
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 2 – obszar gminy Miłosław
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Wybrano LIMES Iwona Wałowska.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Bierzglin, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gutowo Wielkie, Kleparz, Nadarzyce, Otoczna, Sędziwojewo, Sołeczno, Stanisławowo, Węgierki i Wódki
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014 na 2015 na obszarze miasta Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Wybrano Poczta Polska S.A.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Bierzglin, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gutowo Wielkie, Kleparz, Nadarzyce, Otoczna, Sędziwojewo, Sołeczno, Stanisławowo, Węgierki i Wódki w zakresie aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali oraz użytków gruntowych obszarów zabudowanych.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014 na 2015 na obszarze miasta Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu robót zadania p.n. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014 na 2015.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet VII, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Michał Nowak, Mariusz Romian, Ronomed sp.j., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet V, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Stolter sp. z o.o., Grubno 63, 86 – 212 Stolno.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet IV, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Mirosław Czech, Milasystem, ul. K.I. Gałczyńskiego 9, 45 – 523 Opole.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet III, oferty wykonawcy Michał Nowak, Mariusz Romian, Ronomed sp.j., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet II, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy ALVO sp. z o.o. sp.k., ul. Południowa 21A, 63-030 Śmigiel.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pakiet I, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Andrzej Boruta, Biuro Handlowe „KINESIS”, ul. Stefczyka 32B, 20 – 151 Lublin
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Jarosław Kaźmierczak „Hardsoft Telekom”, ul. Namysłowska 17/19, 60 – 166 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
iż na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Wykonawcy: Mardo-Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Multisport Karina Komornicka ul. Karola Olszewskiego 13 A, 43-600 Jaworzno. Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych uzyskała 100 pkt. w kryterium ceny.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy: Zakład Malarsko-Budowlany, Budownictwo Zabytkowe i Współczesne, Paweł Mikołajczak, ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzie przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu - prawa strona, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy: P.P.H.U Unrath, ul. Akacjowa 5, 62 – 300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu - lewa strona, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy: P.P.H.U Unrath, ul. Akacjowa 5, 62 – 300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wynikach przetargu nieograniczonego którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni - część II
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni – część I
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 1
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 2
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 3
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 4
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 5
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 6
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 7
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 8
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – dotyczy pakietu nr 9
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września.