AAA|rss

2005 r.

289 / 2005 z dnia 17.08.2005 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I półrocze 2005 r.

367 / 2006 z dnia 14.03.2006 r. - sprawozdanie roczne wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok - część opisowa

392 / 2006 z dnia 30.05.2006 r. - informacja o wykonaniu budżetu powiatu w roku budżetowym 2005 z uwzględnieniem kwoty deficytu