AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Zamówienia Publiczne » 2015

Lista wiadomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest..
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 8
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 7, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C .ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 6, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C.ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 4
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 5, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C. ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 3,jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C. ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 1
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 2, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C. ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o: - wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy W&W design, Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40 – 859 Katowice. - nadaniu ofercie Wykonawcy CUBICA SUDOŁ S.J., ul. Św. Ducha 5A/5, 70 – 205 Szczecin.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o: - wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. - nadaniu ofercie Wykonawcy Alvo sp. z o.o. sp.k., ul. Południowa 21A, 64 – 030 Śmigiel
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.
Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia
o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu 1 – fotele wypoczynkowe, fotele typu „finka” z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.