AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 28/2013

PROTOKÓŁ NR 28/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 8 marca 2013 roku


Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wydatków na promocję powiatu wrzesińskiego w 2012 roku.

2. Ustalenie zasad i terminu kontroli wykonania i rozliczenia dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

3. Informacja członka Komisji J. Balcerzaka ze szkolenia organizowanego dla członków komisji rewizyjnych w Poznaniu.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie.


Ad. 1.

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła protokół z kontroli wydatków na promocję powiatu wrzesińskiego w roku 2012 – załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 2.

Członkowie Komisji ustalili zakres kontroli rozliczenia dotacji dla stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych. Kontrolą objęte zostaną dotacje na zadania w zakresie:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji,

2) edukacji, kultury fizycznej i sportem,

3) ratownictwa i ochrony ludności,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.


Komisja wnioskuje do p.o. naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Kamila Perlika o przygotowanie informacji:


  1. plan budżetu na rok 2012 wraz ze zmianami (stan na 31.12.2012 r.)

  2. ilość złożonych wniosków o udzielenie dotacji (nazwa organizacji i wnioskowana kwota)

  3. ilość wniosków, które spełniły wymogi do otrzymania dotacji (nazwa organizacji
    i kwota).


Ponadto Komisja wnosi o przygotowanie dokumentacji źródłowej umożliwiającej przeprowadzenie kontroli w zakresie zadań o których mowa wyżej (po jednym dokumencie
z każdego zakresu, gdzie wysokość kwoty dotacji była najwyższa).

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 22 marca 2013 roku, o godz. 11:30. Zostanie również wysłane pismo do p.o. naczelnika K. Perlika o przygotowanie dokumentacji.


Ad. 3.

J. Balcerzak zrelacjonował temat szkolenia w którym uczestniczył. Członkowie Komisji stwierdzili, że realizacja pracy Komisji przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ad. 4.

W punkcie tym członkowie Komisji nie zabrali głosu.


Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji M. Taciak zamknęła 28 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji


Maria Taciak

Protokołowała:


Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:12:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:14:14)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.