AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Wybory Samorządowe 2014

Lista wiadomości
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu we Wrześni
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 10.12.2014 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu we Wrześni
Powiatowa Komisja Wyborcza we Wrześni ogłasza
wyniki wyborów do Rady Powiatu we Wrześni V kadencji, które odbyły się 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie
Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Wrześni zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu we Wrześni zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni
w sprawie dyżurów członków Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni związanych z rejestracją kandydatów na radnych do rady powiatu w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Postanowienie Nr 6/2014 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
Postanowienie nr 5/14
Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz wezwania Rady Powiatu we Wrześni do podjęcia uchwały w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem.
Zarządzenie Nr 79/14
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego