AAA|rss

Organizacja

Organizacja

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni - na podstawie Uchwały Nr 13/1999 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.1999 r. w sprawie nazwy, formy organizacyjno-prawnej i regulaminu organizacyjnego Zakładu Drogowego we Wrześni. Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Drogowy we Wrześni otrzymał nazwę - Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.

Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego. W czasie nieobecności Dyrektora PZD jego obowiązki pełni osoba pisemnie wyznaczona i upoważniona przez Dyrektora PZD.

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni dzieli się na kierownictwo i komórki organizacyjne: sekcje i służby,

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor któremu podlegają:

  • Sekcja Drogowa

  • Służba Drogowa

 2. Główny Księgowy któremu podlega:

  • Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna

 

W Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni pracuje 14 osób:

a) Dyrektor

b) Główny księgowy

c) Sekcja Drogowa:

- starszy specjalista ds. drogownictwa (1 osoba)

- specjalista ds. mostowych i zamówień publicznych (1 osoba)

- specjalista ds. technicznych (1 osoba)

- inspektor ds. technicznych (2 osoby)

d) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna:

- referent ds. administracyjno-ekonomicznych (1 osoba)

e) Służba Drogowa:

- starszy majster (1 osoba)

- konserwator dróg (3 osoby)

- robotnik drogowy (2 osoby)

 

Pojazdy i sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni:

- Opel ASTRA

- Fiat Seicento

- Lublin 3

- Ciągnik rolniczy URSUS 3512

- Przyczepa towarowa GREW

- Przyczepa ciągnikowa AUTOSAN

- Kosiarka bijakowa ciągnikowa VOTEX

- Skrapiarka SE-500

- Pilarka STIHL 026

- Pilarka STIHL 023

- Pilarka wysięgnikowa STIHL

- Wykaszarki STIHL FS-200 (2 szt.)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/07/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (27/08/2008 12:06:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (27/08/2008 12:06:11)