AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 34/2013

PROTOKÓŁ NR 34

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 maja 2013 r
.Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła 35 posiedzenie komisji, powitała członków i stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje – lista obecności w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Opracowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok i wypracowanie wniosku komisji o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni.

  2. Wolne głosy i wnioski.

  3. Zakończenie.

Ad. 1.

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok i tym samym wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni.

Opinia w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego i wniosek o udzielenie absolutorium stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Ad. 2.

W punkcie tym członkowie komisji nie zgłosili żadnych wniosków ani uwag.

Ad. 3.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji zamknęła 35 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

    

Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taciak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:20:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:15)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.