AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Zamówienia Publiczne » 2014 » Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia

Dotyczy: wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 – dotyczy części nr 3 – obszar gminy Nekla


Zarząd Powiatu we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia o:

  1. wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy:


Daniel Waligóra

Firma Usługowa

Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11

62 – 330 Nekla.


Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium ceny oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych;

 

  1. nadaniu punktacji ofercie wykonawcy Marek Kubiaczyk, Zakład Robót Wielobranżowych, Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla – 45 pkt.