AAA|rss

207 / 2008 z dnia 29.04.2008 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2008 r.

238 / 2008 z dnia 16.07.2008 r. - informacja o wykonaniu budżetu - I półrocze 2008 r.

279 / 2008 z dnia 28.10.2008 r. - informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2008 r.

338 / 2009 z dnia 17.03.2009 r. - zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok

339 / 2009 z dnia 17.03.2009 r. - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok

372 / 2009 z dnia 26.05.2009 r. - informacja o wykonaniu budżetu powiatu w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki