AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 36/2013
 

PROTOKÓŁ NR 36/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

w dniu 2 grudnia 2013 roku


Zastępca przewodniczącego komisji Robert Balicki powitał zebranych, a następnie stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, zatem komisja jest władna podejmować decyzje.

Nieobecny przewodniczący komisji Józef Szafarek.

W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni.

Lista obecności w załączeniu.

Tematem posiedzenia było wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2014, a także opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2014-2023.

Po zapoznaniu się z projektami uchwał, a także po przedstawieniu przez starostę i skarbnika podczas debaty budżetowej głównych założeń dotyczących konstrukcji budżetu na rok 2014, a także po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych w tej sprawie Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2014, jak również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2023.

Opinia została przyjęta 7 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Opinie komisji stałych i opinia Komisji Budżetowo – Finansowej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca przewodniczącego komisji


/-/Robert Balicki

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Robert Balicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:39:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (15/01/2014 09:39:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (15/01/2014 09:39:04)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.