AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 1/2014
 

PROTOKÓŁ NR 1/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 12 grudnia 2014 r.


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 6 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Janusz Balcerzak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu oraz skarbnik powiatu Beata Walkowiak.


Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie i wyrażenie opinii na temat projektu budżetu powiatu na 2015 rok oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

3. Wolne głosy i wnioski.

4. Zakończenie.


Ad. 2.

Po zapoznaniu się z projektami uchwał, a także po przedstawieniu przez starostę i skarbnika podczas debaty budżetowej głównych założeń dotyczących konstrukcji budżetu na rok 2015, jak również po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych w tej sprawie Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2015 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.


Opinia została przyjęta 6 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.


Opinie komisji stałych i opinia Komisji Budżetowo – Finansowej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad. 3.

W punkcie wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.


Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący J. Szafarek zamknął 1 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący komisji


/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:45:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:54:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:54:13)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.