AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 30/2013

PROTOKÓŁ NR 30/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 24 kwietnia 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła skarbnik powiatu Beata Walkowiak oraz Marcin Nowak inspektor Referatu Dróg Powiatowych.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:


  1. Otwarcie.

  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXIX sesję Rady Powiatu.

  4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

  5. Wolne głosy i wnioski.

  6. Zakończenie


Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, w zwiazku z czym przewodniczący komisji przystąił do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

Komisja rozpatrzyła projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr 86/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Marcin Nowak inspektor Referatu Dróg uzasadniał projekt uchwały mówiąc, że zmiana w dotychczasowej uchwale polega na wprowadzeniu § 4 nowego zapisu , że opłata będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie schodów, pochylni, podjazdów m.in. dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z tego, że przy obecnych stawkach, wnioskodawca musiałby płacić 1,50 zł za m2 na dzień. Wprowadzenie nowej stawki spowoduje, że kwoty roczne zostaną zminimalizowane do kwoty około 180 zł.

Członkowie komisji nie podjęli uwag w przedstawionego projektu.

Przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław.

Głos w tej kwestii zabrał starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że powiat wrzesiński po raz kolejny jest współorganizatorem największego wydarzenia kulturalnego. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia oprócz powiatu jest gmina Miłosław i Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a także po raz pierwszy Ministerstwo Kultury, które dofinansuje w wysokości 60 tys. dofinansowania, 40 tys. zadeklarował Marszałek, 30 tys. powiat wrzesiński, pozostałą kwotę zabezpiecza gmina Miłosław. Wręczenie nagrody Kościelskich odbywa się w drugą sobotę października każdego roku, uroczystości towarzyszy szereg imprez towarzyszących, odbędą się dwa koncerty, jeden ufundowany przez ambasadora Szwajcarii, drugi Anny Marii Jopek, nocne czytanie w wykonaniu aktorów, również spotkania i warsztaty na Uniwersytecie Poznańskim oraz warsztaty w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wrzesińskiego, prowadzone przez laureatów nagrody Kościelskich z lat ubiegłych.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radna M. Taciak zapytała, jaką kwotę powiat przeznaczył w roku ubiegłym.

Starosta odpowiedział, że kwota była taka sama i dodał, że w roku ubiegłym nie było dofinansowania z Ministerstwa Kultury.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący komisji przeszedł do omówienia projektów uchwał w sprawie WPF i zmian w budżecie.

Uzasadnienie do powyższych projektów przedstawiła B. Walkowiak, skarbnik powiatu.

Materiał stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący komisji zamknął ten punkt porządku i przystąpił do realizacji punktu 5.

Ad. 5.

W punkcie tym, starosta D. Jaśniewicz poinformował o oszczędnościach, jakie wyniknęły po rozstrzygniętym przetargu na budowę boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych, na które to zadanie była zabezpieczona kwota 1 mln zł, rozstrzygnięcie nastąpiło na poziomie ok 800 tys. zł.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący zamknął pkt 5 porządku.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął 28 posiedzenie komisji budżetowo – finansowej.

Przewodniczący komisjiJózef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:57:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:59:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:59:32)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.