AAA|rss

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

62-300 Września ul. Wrocławska 44

tel. 48 61 437 40 00, fax 48 61 437 40 03

 

informuje, że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę

 

Szybicki Spółka Jawna

Os. Powstańców Warszawy 1/97

61-656 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta łącznie uzyskała 100 punktów (w kryterium ceny – 80 pkt. oraz w kryterium gwarancja 20 pkt.).

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni

(-) mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Orzeł

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (23/10/2008 14:13:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (24/10/2008 10:23:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (24/10/2008 10:23:25)
Lista wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej, wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szybicki Spółka Jawna, Os. Powstańców Warszawy 1/97, 61-656 Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego CPV – 34113000-2)